Journalistförbundet kommenterar utredning om Gui Minhai och Dawit Isaak

Publicerad 28 oktober 2022

På fredagen presenterades ”Granskningen av arbetet med att försöka uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai” (SOU 2022:55). Granskningskommissionen har bland annat haft till uppgift att granska och utvärdera regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai.

När utredningen presenterades stod det klart att kommissionen inte fått tillgång till alla uppgifter i fallet Dawit Isaak. 

– Vi är på samma sätt som kommissionen oerhört kritiska till att UD vägrat lämna ut all dokumentation, vilket gjort att granskningen gällande Dawit Isaak inte är fullständigt. Det är djupt problematiskt, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

Samtidigt är Journalistförbundet positiva till att utredningen genomförts. De brister som kommer fram i utredningen gäller framför allt hanteringen i det inledande skedet av ärendena.

– Det finns skarp kritik i betänkandet och väldigt bra att det kommer fram. Det finns uppenbara brister i hanteringen av båda fallen som nu tydliggörs, säger Ulrika Hyllert.

Saknas åtgärder framåt 

Förutom att granska och utvärdera hanteringen hittills hade kommissionen även i uppdrag att bedöma om det fanns behov av förändringar i regeringens arbete och föreslå åtgärder framåt. Detta är något som saknas i utredningen, enligt Journalistförbundet. De åtgärder som presenteras handlar om vilka åtgärder myndigheter kan vidta om liknande fall skulle dyka upp framöver.

– Det är beklagligt att kommissionen inte lagt mer arbete på att kartlägga vägen framåt. Det finns inga konkreta förslag för hur man skulle få Dawit Isaak och Gui Minhai fria, så det är vi besvikna över, säger Ulrika Hyllert.

Regeringen måste ändra strategi

Förhoppningen är ändå att slutsatserna i kommissionens rapport ska leda till förbättringar i arbetet med att få Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna.

– Vi kräver nu att regeringen tar till sig av kritiken, och ökar ansträngningarna och ändrar strategi så att Dawit Isaak och Gui Minhai snarast blir fria och får få komma hem till Sverige, säger Ulrika Hyllert.

Manifestation 1 november i Stockholm 

Granskningskommissionens arbete kommer på tisdagen den 1 november uppmärksammas vid en manifestation i Stockholm på Gustav Adolfs torg, klockan 15.00. Elisabeth Löfgren från stödkommittén för Dawit Isaak kommer att inleda manifestationen, där Journalistförbundets vice ordförande Tomas Backlund talar tillsammans med representanter från bland annat Publicistklubben, Svenska Pen, Reportrar utan gränser, Expressen, Författarförbundet och Amnesty. 

Läs hela utredningen på regeringens hemsida. 
 

Senast ändrad 28 oktober 2022