Samtal med kommission om Dawit Isaak och Gui Minhai

Publicerad 14 april 2022

Journalistförbundet var en av organisationerna som deltog på ett möte den 13 april 2022 med granskningskommissionen som granskar regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai. 

Från Journalistförbundet deltog ordförande Ulrika Hyllert, som på mötet lyfte vikten av att granska hanteringen av fallen.

- Så länge båda sitter fängslade fortsätter vi enträget kampen för att de ska få komma hem och förväntar oss att UD och regeringen gör sitt yttersta, på ett bättre sätt än tidigare. Självklart ligger grundansvaret hos regimen i Eritrea och i Kina, men Sverige behöver öka ansträngningarna och ändra sin strategi så att de snarast blir fria, kommenterade Ulrika Hyllert efter mötet.  

Förutom Journalistförbundet deltog Amnesty International Sverige, Reportrar utan gränser,  Sveriges Författarförbund och TU - Medier i Sverige. På bild kommissionens ordförande Helena Jäderblom samt ledamöter och utredningssekreterare

 

Senast ändrad 14 april 2022