Foto: Tor Johnsson och Kristian Pohl/Regeringskansliet

Sverige undersöker hur ukrainska journalister kan stöttas

Publicerad 1 mars 2022

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter bjöd in Journalistförbundet, Reportrar utan gränser, Svenska PEN och Civil Rights Defenders till ett samtal om den rådande situationen för ukrainska journalister. Tillsammans listade man vad Sverige kan göra för att stötta, både nu och på längre sikt.

Tisdagen 1 mars 2022 anordnade kulturminister Jeanette Gustafsdotter ett digitalt möte för att snabbt kunna ta del av flera organisationers ståndpunkt om åtgärder kopplade till kriget i Ukraina. Journalistförbundet bjöds in tillsammans med Reportrar utan gränser, Svenska PEN och Civil Rights Defenders.

Kulturministern poängterade under mötet vikten av fria medier och fri journalistik. De närvarande organisationerna kom med lägesrapporter, berättade om behov och kom med förslag på vad regeringen kan bidra med. Jeanette Gustafsdotter meddelade att hon är beredd att göra det hon kan för att stötta journalisterna i området.

Stödet behöver utökas

– Det var ett värdefullt möte. Nu är det viktigt att vi bygger starkare samarbeten mellan svenska aktörer och oberoende medier i grannländerna. Vi behöver fortsätta ställa krav på att journalister fritt och säkert ska kunna bevaka händelseutvecklingen. Sverige behöver också utöka det ekonomiska stödet till organisationer som stödjer oberoende medier och journalister, säger Ulrika Hyllert, som även lyfte det akuta och konkreta behovet av arbetsredskap för att hålla igång redaktionerna i området.

– Många journalister och redaktioner har behövt förflytta sig till säkrare platser och saknar därför utrustning. Det behövs allt från laptops, kameror och powerbanks till skyddsvästar och hjälmar.

Senast ändrad 1 mars 2022