Foto: Tor Johnsson

Skydda journalister från Ryssland och Belarus

Publicerad 17 mars 2022

I den extrema situationen som råder för pressfriheten vill vi uppmärksamma regeringen på journalisters och mediearbetares enormt utsatta situation i Ukraina, och även i Ryssland och Belarus. Deras rapportering är helt nödvändig för att omvärlden ska få veta vad som pågår i länderna. Därför har vi idag 17 mars skickat ett brev till ansvariga ministrar med krav på ett kraftfullt agerande för utsatta journalister och oberoende mediers överlevnad.

Här kan du läsa brevet i sin helhet:

"Till: 
Utrikesminister Ann Linde
Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman 
Kulturminister Jeanette Gustafsdotter

Sverige måste ge skydd till journalister och mediearbetare från Ryssland och Belarus

Medan kriget i Ukraina pågår ökar förtrycket och censuren i Ryssland och andra länder i närområdet. Med anledning av detta uppmanar Journalistförbundet tillsammans med de internationella journalistfederationerna European Federation of Journalists (EFJ) och International Federation of Journalists (IFJ) europeiska regeringar att bevilja nödvisum till journalister och mediearbetare som begär det, samt att tillåta evakuering av journalister som vill lämna dessa länder.

Journalistförbundet fördömer de nya censurlagar som antagits av den ryska duman och implementeras av den ryska mediemyndigheten Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor, RKN). I ett uttalande som skickats till Rysslands åklagarmyndighet konstaterar EFJ att den nya lagen som fastställer att journalister bara får använda officiella källor när de förbereder sin rapportering strider mot principerna för vårt arbete. EFJ anser även att förbudet mot användningen av ordet "krig" när man beskriver den ryska arméns agerande i Ukraina är orättfärdigt, meningslöst och olagligt. Som medlem i EFJ står Journalistförbundet bakom detta uttalande.

Under Rysslands fruktansvärda krig mot Ukraina måste Sverige ge stöd till de ukrainska journalister och mediearbetare som försöker rapportera trots stora risker och aggressioner från den ryska armén. Men Sverige måste också stödja oberoende ryska och belarusiska journalister och mediearbetare som står upp mot Putins och Lukasjenkos auktoritära regimer. När hundratals journalister och mediearbetare försöker lämna sina hemländer på grund av vågen av censur och förtryck måste demokratiska stater tydligt visa att man står upp för pressfrihet och yttrandefrihet. Det är uppenbart att pressfrihetssituationen i Ryssland och Belarus ytterligare har försämrats som en konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina. De journalister och mediearbetare som är kvar i länderna för att oberoende rapportera om det pågående kriget riskerar både personlig säkerhet och långa fängelsestraff.

Det är mycket positivt att ukrainska medborgare nu välkomnas till Sverige och beviljas visum. Vi förväntar oss även att den svenska regeringen tillsammans med de svenska ambassaderna i Moskva och Minsk arbetar hårt för att tillhandahålla skydd i ett akut läge. I denna mycket extrema situation för pressfriheten vill vi även uppmärksamma regeringen och de svenska ambassaderna på journalisters och mediearbetares enormt utsatta situation i Ukraina, Ryssland och Belarus. Deras rapportering är helt nödvändig för att omvärlden ska få veta vad som pågår i länderna.

Just nu behövs snabba åtgärder för att säkerställa att Rysslands oberoende medier inte utplånas helt och hållet. Vi uppmanar Sverige att omedelbart tillhandahålla fristäder för oberoende journalister och mediearbetare som behöver en ny bas för sin verksamhet och rapportering. Sverige måste erbjuda nödvisum till journalister, mediearbetare och deras familjer. Förutom ekonomiskt stöd till ukrainska medier bör Sverige även tillhandahålla finansiering för att möjliggöra för ryska redaktioner att flytta verksamheten till en säkrare plats.

Självklart står Journalistförbundet redo att ge stöd och hjälp till de journalister och mediearbetare som väljer att söka skydd i Sverige. Vi har också ett särskilt medlemskap för nyanlända journalister och mediearbetare.

Journalistförbundet uppmanar nu er som ansvariga ministrar och hela den svenska regeringen att skyndsamt erbjuda nödvisum och skydd till journalister och mediearbetare från Ryssland och Belarus. Med Sveriges starka tradition av demokrati och oberoende medier måste regeringen nu på allvar stå upp för pressfrihet och yttrandefrihet. Vi kräver ett kraftfullt agerande för oberoende mediers överlevnad.

Ulrika Hyllert 
Ordförande, Svenska Journalistförbundet"

Senast ändrad 17 mars 2022