Foto: Petteri Flanagan Karttunen

Ny undersökning om journalisters villkor

Publicerad 30 november 2021

I samarbete med forskare från Södertörns högskola medverkar Journalistförbundet i en global studie om journalisters villkor: "Worlds of Journalism". 6000 slumpvis utvalda medlemmar har fått en inbjudan till att delta i studiens enkät.

Enkäten görs i över 100 länder i alla världsdelar för att undersöka journalistikens villkor. Under 2021 har studien ett särskilt fokus på journalisters säkerhet, på hot och hat som riktas mot journalister och därmed riskerar att begränsa yttrandefriheten. Studiens resultat kommer att redovisas under 2022.

Nina Springer och Gunnar Nygren.
Foto: Marianne Pfaffinger och Anna Hartvig
Nina Springer och Gunnar Nygren.

Nina Springer och Gunnar Nygren är forskarna som står för den svenska delen av undersökningen. Här svarar de gemensamt på några frågor om den.

Varför gör ni den här undersökningen nu?

– Journalistikens villkor förändras snabbt över hela världen. Studien Worlds of Journalism gjordes för första gången för över tio år sedan, och genom att upprepa och utvidga den kan vi se hur journalisternas arbetsvillkor och värderingar förändras. Genom att jämföra resultaten i olika länder och mellan de tre gånger som enkäten gjorts, så kan vi se viktiga trender i journalistiken globalt sett. I denna tredje omgång av enkäten deltar forskare i rekordmånga länder, i över 110 länder i alla världsdelar.

Varför har just 2021 års studie extra fokus på hat, hot och säkerhet?

– Journalistiken är satt under press på många olika sätt. Journalister blir fysiskt och verbalt hotade, men också osäkra anställningar och ekonomisk press är ett hot mot journalisternas självständighet. Vi vill förstå hur fysiskt och psykiskt, men också ekonomiskt, säkra journalister är över hela världen.

Kan studien bidra till att förbättra journalisters villkor? Hur?

– Ja, projektet Worlds of Journalism stöds av flera organisationer som engagerar sig för journalisternas kunskap och arbetsvillkor. Förutom Svenska Journalistförbundet kan vi nämna Unesco, International Federation of Journalists (IFJ) och Reportrar utan gränser. Vi kan ge dessa organisationer kunskap om den långsiktiga utvecklingen av journalisters arbetsförhållanden, kunskap som projektet Worlds of Journalism genererar.

Hur tror ni resultatet kommer att skilja sig från tidigare undersökningar?

– Det är för tidigt att säga något om detta. Det viktiga är att vi samlar in ett underlag som sedan kan analyseras och användas på olika sätt i skilda länder. För journalistikens utveckling i olika samhällssystem.
 
Gunnar Nygren är professor emeritus vid Södertörns högskola. Hans forskningsfokus ligger på lokaljournalistik, journalistiska yrkesroller, faktakoll och källhantering. Han arbetade som journalist på lokala tidningar innan han blev lärare och forskare i journalistik, först på JMK på Stockholms universitet och sedan 2008 på Södertörns högskola. 

Nina Springer är professor i kommunikationsvetenskap med inriktning journalistikforskning på universitetet i Münster, Tyskland, men var tidigare lektor och docent vid Södertörns högskola. Hennes forskning handlar om relationer mellan journalister och deras publik, med fokus på hotfulla interaktioner.

Senast ändrad 30 november 2021