Video: Så vill vi att mediestödet ska utvecklas

Publicerad 3 september 2021

I torsdags medverkade Ulrika Hyllert i ett seminarium om det framtida mediestödet hos Institutet för mediestudier. Där berättade hon om hur Journalistförbundet vill att mediestödet ska utvecklas. Hela seminariet går att se i efterhand.

Vid seminariet förklarade Ulrika Hyllert att vi vill att press- och mediestödet omvandlas till ett redaktionellt produktionsstöd där det ska finns en direkt koppling till kostnaderna för journalistiken, om man satsar på journalistiken gynnas demokratin.

– Det finns en stor samsyn om nödvändigheten av ett förändrat mediestöd. Det nya stödet behöver utformas på ett sätt som ger medierna incitament att satsa på egen journalistik och det är avgörande att stödet blir långsiktigt och förutsägbart med bred politisk förankring, säger Ulrika Hyllert.

Under seminariet diskuterades också om mediestödet ska begränsas så att medier som exempelvis står för odemokratiska åsikter inte ska komma ifråga.

– Pressfriheten hotas om det finns innehållskrav. Den typen av krav innebär alltid politisk styrning och då har man öppnat en dörr som är farlig. Odemokratiska eller extrema åsikter bekämpas inte med ett politiskt styrt mediestöd, utan får tas om hand på andra sätt som inte inskränker pressfriheten. 

Senast ändrad 3 september 2021