Foto: Journalistförbundet

Ta del av alla kongresshandlingar

Publicerad 14 september 2021

Nu finns alla kongresshandlingar tillgängliga på Journalistförbundets webbplats. Läs förbundsstyrelsens förslag om ny handlingsplan, nytt idéprogram, nya stadgar, ekonomi och avgifter med mera. Ta del av alla motioner från medlemmar, riksklubbar, intresseföreningar, klubbar och sektioner, och förbundsstyrelsens yttranden över motionerna.

Bland kongresshandlingarna finns också verksamhetsberättelser för 2018-2020, förslag till dagordning och arbetsordning för kongressen som hålls digitalt 6-7 oktober. Journalistkongressen 2021 kommer att sändas direkt på förbundets Facebook-sida.

Du hittar alla kongresshandlingar här: sjf.se/kongress

För mer information om Journalistkongressen 2021, kontakta:
Petteri Flanagan Karttunen, kommunikationschef Journalistförbundet, pfk@sjf.se

Senast ändrad 15 september 2021