Foto: Theresia Viska

Sök FOOJ:s digitalstipendium

Publicerad 30 juni 2021

Journalistförbundets intresseförening FOOJ har instiftat tre årliga stipendier om 5000 kronor vardera för att premiera journalister som publicerar sina alster digitalt. Berättigade att söka är journalister som är medlemmar i intresseföreningen FOOJ.

Styrelsen för FOOJ Informerade om inrättande av FOOJ:s digitalstipendium vid föreningens årsmöte 2021. 

Kriterier

Berättigade att söka är journalister som är medlemmar i intresseföreningen FOOJ.
Sökande får inte ingå i styrelsen för FOOJ eller vara nära anhörig. Med nära anhörig menas här föräldrar, maka, make, sambo, partner, särbo och egna barn samt makas, makes, sambos, partners barn.
Den sökande har producerat unik journalistik som publicerats digitalt under en tolvmånadersperiod, fram till 31 augusti.
Ansökningar kan avse kompetenshöjande åtgärder.

Redovisning

Redovisning till styrelsen för FOOJ i form av skriftlig dokumentation av hur stipendiet nyttjats eller kommer att nyttjas, lämnas till styrelsen den 31 mars kommande år.

Ansökan

Ansökan ska vara FOOJ tillhanda den 1 oktober för årets utlysning.
Ansökan ska visa att den sökande är behörig, det vill säga medlem i FOOJ. Den ska också innehålla en eller flera länkar från en sammanhängande publicering.

Bedömning

Bedömning av inskickade ansökningar görs av styrelsen för FOOJ.

Utbetalning

Utbetalning sker via utbetalningsblankett som bifogas i samband med besked om stipendium.

Ansökan skickas till

fooj.sjf@gmail.com

Senast ändrad 30 juni 2021