Foto: Marina Ferhatovic, foto: Anette Nantell. Leo Wallentin, foto: Sara Mac Key.

Leo Wallentin och Marina Ferhatovic tar plats i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp

Publicerad 1 juni 2021

Journalistförbundets styrelse har utsett Leo Wallentin och Marina Ferhatovic till nya ledamöter i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp. Bakgrunden är två av Yttrandefrihetsgruppens nuvarande ledamöter, Lena Sundström och Anders Thoresson, har meddelat att de vill lämna gruppen på grund av tidsbrist. Övriga ledamöter i gruppen är Hanna Nyberg (föräldraledig ordförande), Stephen Lindholm (tf ordförande), Mira Hjort, Nils Funcke, Olle Wilöf och Tove Carlén (sekreterare).

Om Leo Wallentin

Leonard Wallentin har arbetat som journalist i drygt 20 år, det senaste decenniet med fokus på datadriven journalistik. Han är vd för J++ Stockholm, en frilansbyrå för datajournalistik med kontor i Stockholm och Porto. Innan dess har han under flera år jobbat på SVT i olika roller, bland annat som nyhetsreporter, redaktör, webbredaktör och webbutvecklare. Leo Wallentin har erfarenhet av att använda offentlighetsprincipen för att begära ut stora datamängder. Han kommer att kunna bidra till gruppens erfarenhet genom sin gedigna erfarenhet från databasjournalistik och sin kompetens inom IT.

Om Marina Ferhatovic

Marina Ferhatovic arbetar sedan 2019 som reporter på DN:s redaktion i Göteborg. Innan dess var hon nyhetsreporter på Göteborgs-Posten. Marina Ferhatovic har sedan början av sin yrkesbana 2007 varit engagerad i internationella journalistiska samarbeten kring frågor som bland annat har rört yttrandefrihet. Hon har till exempel deltagit i workshops med journalister från EU och MENA (Mellanöstern och Nordafrika), vilket väckt många tankar om yttrandefriheten i Europa ur ett bredare perspektiv. Merina Ferhatovic är en av författarna bakom reportageboken ”I Bosnien finns inga raka vägar”, som handlar om hur det är att växa upp i ett land som präglas av decenniegamla konflikter.

Vad gör Yttrandefrihetsgruppen?

Journalistförbundets Yttrandefrihetsgrupp bevakar yttrande-, tryckfrihets- och offentlighetsfrågor. Gruppen jobbar på olika sätt för att stötta medlemmar i frågor som digitalt källskydd, möjligheten att ta del av allmänna handlingar och hot och hat mot journalister. Gruppen anordnar debatter och seminarier, uppvaktar politiker med mera.

För mer information, kontakta:
Anna Widmark, sekreterare i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, aw@sjf.se

Senast ändrad 12 augusti 2021