Foto: Theresia Viska

Kollektivavtal tecknat med Fremia

Publicerad 9 juni 2021

Fremia är en ny arbetsgivarorganisation som tillkommit genom en sammanslagning av KFO och Idea. Journalistförbundet har nu tecknat ett nytt övergripande avtal med Fremia. Frilansavtalet kommer även att gälla inom Fremias område.

Fremia organiserar bland annat kooperativa och värderingsstyrda företag. Avtalet innebär att vi är överens om att de av Fremias medlemmar som bedriver journalistisk verksamhet ska omfattas av kollektivavtal med Journalistförbundet. Nytt är också att frilansavtalet som är framförhandlat mellan Almega Medieföretagen och Journalistförbundet också ska gälla på Fremias område. 

Lars Nilsson
Foto: Sara Carlsson

– Det är en förstärkning för våra medlemmar att frilansavtalet ska gälla också för medier som ägs av idéburna organisationer. Frilansavtalet innehåller riktlinjer som ska säkerställa en sjyst relation mellan uppdragsgivare och uppdragstagare, och det är bra att det nu finns på plats också för dessa företag. Det är ju regler som våra frilansmedlemmar känner väl, säger Journalistförbundets förhandlande ombudsman Lars Nilsson.

Idag är det omkring 15 bolag inom Fremia som bedriver journalistisk verksamhet och därmed är anslutna till kollektivavtal med Journalistförbundet.

Senast ändrad 9 juni 2021