Journalist på Clubhouse? Tänk på det här!

Publicerad 8 februari 2021

Den nya sociala medie-appen Clubhouse har växt lavinartat de senaste veckorna. Som journalist finns det en del saker du behöver tänka på när du uttrycker dig i sociala medier, till exempel när du själv bär ansvar och när din uppdragsgivare gör det.

Clubhouse är ljudbaserat och uppdelat i många olika samtalsrum, där man kan välja att delta i diskussionen eller bara lyssna.

Sociala medier kräver försiktighet

Som med alla sociala medier är huvudregeln när det gäller Clubhouse att du som enskild journalist står för dina uttalanden. Grundlagsskyddet som gör att ansvarig utgivare ansvarar för innehåll på till exempel en tidnings webbplats gäller normalt inte på sociala medier. Det innebär att du personligen är ansvarig för det du säger och kan stämmas för till exempel förtal. Det innebär också att grundlagarnas speciella rättegångsbestämmelse till skydd för yttrandefriheten inte gäller. Om du är anställd och förväntas använda sociala medier i tjänsten bör du stämma av med din arbetsgivare om vilka riktlinjer som gäller. Många redaktioner har policys för sociala medier. Fråga fackklubben eller din närmsta chef om du är osäker.

Medieföretagens egna konton

Samtalen i Clubhouse sker i realtid. Det gör att grundlagsskydd kan gälla i vissa fall, eftersom samtalen räknas som en direktsändning enligt den så kallade webbsändningsregeln i yttrandefrihetsgrundlagen. Enligt praxis krävs det dock att det rör sig om ett ”program”, vilket innebär att vissa krav måste vara uppfyllda. Sändningen får inte vara obestämd till ”format, inriktning och tid”. Om ett det däremot rör sig om ett samtal i Clubhouse som är att likna vid ett radioprogram om ett visst ämne kan det vara grundlagsskyddat. Om du ska hålla i ett sådant samtal i Clubhouse kan det vara bra att stämma av med din arbets-/uppdragsgivare om vem som ansvarar för innehållet.

Observera: Medieombudsmannen kan pröva innehåll i sociala medier som delas via medieföretagens egna konton. Detta gäller även Clubhouse. Mer information finns på Medieombudsmannens hemsida.

Yrkesetiken sätter gränser

Alla som är medlemmar i Journalistförbundet har förbundit sig att följa Journalistförbundets yrkesregler. Sedan 2014 finns det en särskild regel som gäller sociala medier (se yrkesregel 7):

”Var försiktig med att återge uttalanden och annat material som icke-offentliga personer har publicerat i sociala medier.”

Detta gäller såklart även Clubhouse. Tänk på att det kan vara svårt för en medieovan person att förutse hur stor spridning ett uttalande kan få.

Läs mer om yrkesreglerna här

Värna källskyddet

Precis som när det gäller andra sociala medier är det viktigt att tänka på källskyddet när du använder Clubhouse. För att använda alla funktioner i Clubhouse krävs det att du ger appen tillgång till dina kontakter. Samma sak gäller flera andra vanliga appar. Kontaktuppgifter till källor ska inte sparas i telefonboken i telefonen. Om du uppmanar potentiella källor att ta kontakt med dig som journalist, hänvisa alltid till säkra, gärna krypterade, kommunikationsvägar. Tänk på att du som enskild journalist ansvarar för att skydda dina källor.

Läs mer om digitalt källskydd här

Fråga en expert 

Är du medlem och har frågor? Kontakta gärna Tove Carlén, jurist på Journalistförbundet: tc@sjf.se

Senast ändrad 8 februari 2021