Nytt avtal för Hem & Hyra

Publicerad 13 januari 2021

Journalistförbundet har tecknat ett nytt kollektivavtal med Fremia (tidigare arbetsgivarföreningen KFO) som gäller för journalister som arbetar på Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra.

Löneavtalet ger minst 5,4 procent i löneökningar över 29 månader och en utbyggnad av tjänstepensionsavsättningarna med ytterligare 0,7 procent.

Normalt sett gäller de reviderade lönerna från och med 1 oktober på Hyresgästföreningen, men i och med det nya avtalet kommer lönerevisionen att ske 1 maj 2021.

– Lönehöjningen kommer den här gången senare men är i gengäld något högre, säger Journalistförbundets förhandlande ombudsman Lars Nilsson. 

Lars Nilsson

Viktigast med hög nivåhöjande siffra

Anledningen till att lönerevisionen flyttas är att industrins parter i och med pandemin kom överens om en förskjutning av lönerevisionen med sju månader. För att Journalistförbundets avtal med Fremia ska ha samma värde som industrins avtal finns samma tidsförskjutning med.

– Det viktigaste för oss i det långa loppet är att den nivåhöjande siffran är så hög som möjligt, säger Lars Nilsson.

Moderniserad anställningsparagraf

De allmänna villkoren, med bland annat höjda ersättningsnivåer, gäller däremot redan från och med 1 januari 2021.

En av de större förändringarna i avtalet är att reglerna kring tidsbegränsade anställningar ändras och följer nu lagens villkor.

– Vi var överens med arbetsgivarna om att anställningsparagrafen var gammaldags och behövde moderniseras. Så som avtalet tidigare var skrivet fanns ingen övre gräns för hur länge visstidsanställningar kunde staplas på varandra utan att övergå till en tillsvidareanställning. Det gör det nu.

Arbetar vidare med flera frågor

Parterna har också kommit överens om att under avtalsperioden arbeta vidare med frågor kring arbetsmiljö, bil i tjänsten, lönesättning och facklig samverkan. Förhandlingarna har skett tillsammans med fackförbundet Akavia och parallellt med Handels.

Villkorsförändringarna i stora drag:

  • Lönehöjningar på 2,9 procent, från och med 1 maj 2021.
  • Lönehöjningar på 1,8 procent, från och med 1 oktober 2022.
  • De extra pensionsinbetalningarna höjs 1 maj 2021 med 0,3 procent och 1 oktober 2022 med 0,7 procent. Efter detta är de extra pensionsavsättningarna i fas med övriga arbetsmarknaden.
  • Höjda nivåer för upphovsrättsersättning, traktamente, ersättning för medicin och läkarvård.
  • Tidsbegränsade anställningar i enlighet med lagen om anställningsskydd. Allmän visstid ska dock inte användas för stadigvarande behov av arbetskraft.

Senast ändrad 25 januari 2021