Ny undersökning om hat och hot

Publicerad 2 december 2020

I december kommer Journalistförbundets medlemmar få en mejlenkät. Det är Lunds universitet som kartlägger hot och hat mot journalister. Så hjälp till genom att svara! Fakta är viktigt i arbetet med att bekämpa problemet.

Undersökningen ingår i ett forskningsprojekt som genomförs av Rättssociologiska institutionen vid Lunds Universitet, i samarbete med oss i Journalistförbundet. Undersökningen skickas ut till alla yrkesverksamma medlemmar som finns med i vårt medlemsregister.

Bakgrunden till projektet är att journalister i allt större utsträckning utsätts för hot och hat. Syftet med projektet är att bidra till ökad kunskap om journalisters utsatthet som brottsoffer i det digitala samhället. Man vill också se hur denna utsatthet i förlängningen påverkar förutsättningarna för yttrandefrihet och demokrati.

– Vi har identifierat kunskapsluckor i forskningen när det gäller hat och hot mot journalister. Vi kommer att titta på hur hatet sprids, och om det leder till åsiktsförskjutningar i samhället, säger rättssociolog Måns Svensson till Journalisten. Han är en av de två forskare som driver projektet.

Om du vill veta mer om projektet eller har frågor om undersökningen kan du kontakta Oscar Björkenfeldt eller Måns Svensson.

Senast ändrad 21 december 2020