Foto: Journalistförbundet

Kongressen 2021 blir digital

Publicerad 4 december 2020

Journalistförbundets styrelse har fattat beslut om att nästa års kongress blir en digital kongress. Kongressen är planerad att äga rum den 6-7 oktober 2021 och samla 111 ombud valda av förbundets medlemmar.

Journalistförbundets kongress är förbundets högsta beslutande organ och äger rum med 3,5 års mellanrum. Arbetet med att förbereda nästa års kongressen har inletts under hösten. Ett arbete som påverkats av corona-pandemin och de restriktioner som pandemin medfört i Sverige.

– Jag hade sett fram emot en kongress där vi som vanligt samlas på en och samma plats. Men i och med att vi behövde fatta detta beslut under en rådande pandemi med hårda restriktioner, såg vi i förbundsstyrelsen inget annat alternativ än att kongressen nästa år blir digital, säger förbundets ordförande Ulrika Hyllert.

Under december 2020 och januari 2021 kommer en tidsplan och förslag på hur valet av kongressombud ska gå till skickas ut till förbundets fackklubbar på remiss. Senare under 2021 kommer kongressombud väljas och det kommer vara möjligt att skicka in motioner till kongressen.

– Det är flera fackförbund och organisationer som under pandemin tvingats ställa in sina fysiska kongresser och istället genomfört dem digitalt. Vi kommer kunna lära av andra och se till att vår kongress nästa år blir så bra som möjligt, säger förbundets kommunikationschef Petteri Flanagan Karttunen.

– Jag hoppas att vi efter kongressen kan fatta ett beslut om att inom en snar framtid åter samlas för ett stort fysiskt möte eller konferens, säger Ulrika Hyllert avslutningsvis.

Senast ändrad 4 december 2020