Foto: Mira Hjort

Mira Hjort tar plats i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp

Publicerad 4 juni 2020

Journalistförbundets styrelse har utsett Mira Hjort till ledamot i förbundets Yttrandefrihetsgrupp. Mira Hjort ersätter frilansjournalisten Jack Werner som har valt att lämna gruppen efter fem år.

Mira Hjort jobbar som reporter på tidningen Kommunalarbetaren. Hon är bland annat grävande reporter och är särskilt intresserad av offentlighetsprincipen och meddelarskydd, vilket är två frågor som Yttrandefrihetsgruppen arbetar med.
– Som reporter på Kommunalarbetaren jobbar jag mycket mot offentlig sektor och privata bolag som bedriver skattefinansierad verksamhet och jag har erfarenhet av svårigheterna kring att få ut handlingar som gäller den typen av verksamheter, säger Mira Hjort.

Hon har också erfarenhet av hur meddelarskyddet fungerar i praktiken.
– Jag är van att ha kontakt med källor som är beroende av källskydd och meddelarskydd. Jag ser hela tiden hur meddelarskyddet i praktiken ofta fungerar dåligt eftersom personer som egentligen omfattas av det är rädda för att prata med media och blir uppmanade att inte göra det, säger Mira Hjort.
 
År 2014 vann Mira Hjort en Guldspade tillsammans med kollegor för artikelserien ”Så dumpades villkoren i hemtjänsten”. Hon nominerades till ”Årets genombrott” på tidskriftsgalan 2014, men journalistkarriären började redan 2012 när hon gick ut JMG i Göteborg. Förutom Kommunalarbetaren har Mira Hjort även jobbat på Mitti, TT och SvD.
 
Vad gör Yttrandefrihetsgruppen?
Journalistförbundets Yttrandefrihetsgrupp bevakar yttrande-, tryckfrihets- och offentlighetsfrågor. Gruppen jobbar på olika sätt för att stötta medlemmar i frågor som digitalt källskydd, möjligheten att ta del av allmänna handlingar och hot och hat mot journalister. Gruppen anordnar debatter och seminarier, uppvaktar politiker med mera. 
 
För mer information kontakta:
Hanna Nyberg, ordförande Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, 076-894 99 13
Tove Carlén, sekreterare i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, 070-267 65 77

Senast ändrad 4 juni 2020