Foto: Journalistförbundet

Bra förslag om utbildning för statsanställda

Publicerad 24 juni 2020

Idag presenterade den så kallade Tillitsutredningens slutbetänkande. Utredningens förslag innebär att det införs en lag som reglerar att anställda vid statliga myndigheter ska gå en grundutbildning. Förhoppningen är att den ökade kunskapsnivån hos de statligt anställda ska bidra till att öka medborgarnas förtroende för statsförvaltningen och ytterst till förtroendet för demokratin.

– En obligatorisk utbildning för statsanställda är något som Journalistförbundet länge efterfrågat och vi välkomnar utredningens förslag, säger Ulrika Hyllert, ordförande för Journalistförbundet. 
 
I utredningens uppdrag ingick även att kartlägga behovet av utbildning hos myndigheterna. Ett område där det enligt bland annat Justitieombudsmannen behövs mer utbildning är inom offentlighets- och sekretesslagstiftningen. 
 
– Vi delar utbildningens bild av att kunskapen när det gäller offentlighetsprincipen behöver öka hos myndigheterna. När det saknas kunskap uppstår ofta en rädsla för att göra fel och vår erfarenhet är att myndigheterna då hellre sekretessbelägger information, säger Ulrika Hyllert.
 
Även meddelarfrihet föreslås ingå som en viktig del i den nya utbildningen. Utredningen lyfter fram att det finns ett behov inte minst hos chefer på myndigheter att lära sig mer om meddelarskydd och efterforskningsförbud.
 
– Det är såklart också positivt eftersom en ökad kunskap om meddelarskyddet leder till att fler statligt anställda vågar vända sig till media med information. Det i sin tur gör att oegentligheter kan avslöjas vilket är positivt för demokratin och samhället, säger Ulrika Hyllert.
 
Hela utredningen finns att läsa här.
 

Senast ändrad 1 juli 2020