Ny rapport om pressfrihet i Sverige

Publicerad 7 maj 2020

Tre europeiska organisationer har tillsammans undersökt Sverige och Danmark – för att identifiera vad som gör att vi ligger i framkant när det gäller pressfrihet. Nu är de "goda exemplen" sammanfattade i en rapport.

På många håll i Europa har corona-krisen på olika sätt använts för att minska mediernas frihet, och journalisters möjlighet att göra sina jobb. Även i Sverige har det uppdagats att exempelvis överträdelser mot det lagstadgade meddelarskyddet har gjorts. Men på det stora hela ligger Sverige i framkant när det gäller pressfrihet.

I slutet av 2019 besökte en grupp med europeiska deltagare Sverige och Danmark. Gruppen bestod av representanter från ECPMF (European Centre for Press and Media Freedom), EFJ (European Federation of Journalists) och OBCT (Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa). Deras uppdrag var att söka svar på två frågeställningar:

  1. Varför ligger de skandinaviska länderna oftast i topp när pressfriheten i världen rankas?
  2. Vad kan regeringar och medieaktörer i andra länder lära sig av denna region?

Mediestöd och grundlagsskydd

Rapporten som gruppen släppte heter "Media freedom made in Scandinavia – six examples of best practices".

Sverige är långt ifrån perfekt men med internationella mått mätt finns bra förutsättningar för pressfrihet här. Sammanfattningsvis konstateras bland annat följande:

  • I Sverige finns mediestöd. I flertalet europeiska länder finns inte det. 
  • Journalistförbundet har en förhållandevis hög organisationsgrad och lyckad nyrekrytering av medlemmar.
  • Sverige har ett starkt public service.
  • Det medieetiska systemet är väl utbyggt.
  • Sverige har grundlagsskyddad pressfrihet.
  • I Sverige är en del medieföretag ägda av stiftelser. Det är bra för den journalistiska integriteten. Nackdelen är den ekonomiska sårbarheten – man klarar svängningar dåligt.

Senast ändrad 7 maj 2020