Foto: Tor Johnsson

"Mediestödet behöver en kraftig förstärkning"

Publicerad 18 mars 2020

”Den uppkomna situationen med anledning av covid-19 ser ut att bli förödande för hela mediebranschen, både för anställda och frilansar. Mediestödet behöver därför en kraftig tillfällig förstärkning", skriver Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert i ett brev med krav till flera departement.

Det är organisationen Klys som samlat krav från de 14 medlemsorganisationerna. Krav som ska lämnas över till respektive ansvarigt departement. Redan tidigare i veckan hade Klys ett möte med bland annat kulturministern och arbetsmarkandsminstern. Klys och även Journalistförbundet är fortsatt tydliga med att politikernas insatser hittills inte varit tillräckliga. 

”Många medieföretag drabbas hårt och snabbt av minskade annonsintäkter och har andra intäktsbortfall på grund av den ekonomiska krisen. Samtidigt som behovet av kvalitativ nyhetsförmedling är större än någonsin. 

Speciellt i tider som dessa är mediers samhällsnytta avgörande, men regeringens förslag på åtgärder hittills kan i stora delar inte nyttjas av en bransch där varje person på redaktionerna arbetar för fullt och ingen kan avvaras,” skriver Ulrika Hyllert. 

I brevet lyfter Ulrika Hyllert att frilansar vanligtvis är de som drabbas snabbast och hårdast vid besparingar och nedskärningar, vilket Journalistförbundet redan har många exempel på. 

”Flera frilansjournalister vittnar om att de redan har förlorat stora inkomster på uppdrag som inte kan genomföras då evenemang har ställts in, framförallt när det gäller sport- och kulturjournalistik. Den akuta oron handlar om hur man ska klara att täcka upp för närmaste tidens inkomstbortfall.”

I en tid då behovet av saklig och korrekt journalistik och information är en nationell angelägenhet, behövs drastiska åtgärder för att stötta fria medier i en oerhört pressad situation, beskriver Ullrika Hyllert i brevet. Mediestödet behöver tillfälligt förstärkas för att medierna ska kunna fullfölja sitt demokratiska uppdrag. 

”Mediebranschen var redan före pandemin i kris. För att inte riskera en total kollaps och skador omöjliga att reparera – som fler nedlagda lokaltidningar – krävs ett tillfälligt kraftigt utökat mediestöd.

Ett sätt att enkelt hantera ett utökat stöd skulle kunna vara att dubbla det befintliga driftsstödet. Det är viktigt att ett utökat stöd inte innebär för stor administrativ börda för medieföretagen i en redan pressad situation." 

Senast ändrad 7 maj 2020