Foto: Tor Johnsson

"Vi motsätter oss ett utlämnande av Julian Assange"

Publicerad 24 februari 2020

I dag inleddes rättegången som ska avgöra om Julian Assange ska utlämnas från Storbritannien till USA. 
– Vi motsätter oss ett utlämnande av Julian Assange. De uppgifter som kommit fram tack vare Julian Assange och WikiLeaks är uppgifter av stort allmänintresse. I en demokrati ska visselblåsare skyddas, inte ställas inför rätta, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert. 

Rättsprocessen i Storbritannien handlar om huruvida Julian Assange ska lämnas ut till USA, som vill ställa honom inför rätta för att ha tillgängliggjort försvarshemligheter som läckts av visselblåsare som Chelsea Manning. Om han utlämnas riskerar han ett långt fängelsestraff för spioneri eller dataintrång. 

– Assange-fallet är principiellt viktigt. Om han utlämnas till USA riskerar det att bli vägledande för framtida visselblåsare som avslöjar information om USA och som söker skydd i Europa, säger Ulrika Hyllert. 

Vår internationella journalistfederation, IFJ, följer rättsprocessen noga. Vid IFJ:s kongress i våras deltog Julian Assanges advokat för att berätta om USA:s anklagelser mot Julian Assange. IFJ har kontakt med Julian Assanges familj och kommer att ha en representant närvarande under domstolsförhandlingarna. 

Senast ändrad 26 februari 2020