Foto: Tor Johnsson

Journalistförbundet välkomnar besked om utredning

Publicerad 14 februari 2020

Journalistförbundet deltog på fredagen i ett rundabordssamtal om hot mot journalister. På mötet meddelade inrikesminister Mikael Damberg att regeringen inom kort kommer att tillsätta en utredning.

Han var tillsammans med kultur- och demokratiminister Amanda Lind värd för samtalet. 

Mikael Damberg berättade vid mötet att regeringen inom kort kommer att tillsätta en utredning för att se över möjligheterna att öka det straffrättsliga skyddet för vissa samhällsnyttiga funktioner, däribland journalister.

Mikael Damberg
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Mikael Damberg

– Vi välkomnar utredningen. Detta är något som Journalistförbundet har efterfrågat i flera år, säger Ulrika Hyllert, ordförande för Journalistförbundet, som deltog på mötet och fortsätter:

– Ett ökat straffrättsligt skydd är en viktig pusselbit för att komma till rätta med de problem som i dag finns med brott riktade mot journalister. Förhoppningen är att det ska sända en signal att hot mot journalister i syfte att tysta dem inte är något som vi accepterar i en demokrati. Förhoppningen är att det också ska synliggöra problemet och göra det lättare att rikta resurser för att utreda brotten.

Med på mötet fanns även rikspolischefen, Anders Thornberg. Han redogjorde för polisens arbete och lyssnade till synpunkter från de företrädare för mediebranschen som deltog på mötet.

– Ett av Journalistförbundets medskick till rikspolischefen var att vi upplever att polisens arbete fungerar bättre i storstäderna där det finns särskilda demokrati- och hatbrottsgrupper. Vi vill därför att det inrättas sådana grupper i alla polisregioner, säger Ulrika Hyllert.

Gert Lundstedt
Foto: Tor Johnsson

Gert Lundstedt representerade Journalistförbundets frilansar vid mötet.

– I hot- och hatsituationer kan frilansare jämfört med anställda varken räkna med en säkerhetsavdelning eller redaktion som backar upp en. Risken finns därmed att alltfler frilansare undviker att skriva om ämnen man vet genererar, eller tror kan generera hot och hat. I värsta fall tystnar man. Det är ett demokratiproblem, säger Gert Lundstedt, som ändå hade en positiv känsla efter mötet:

– Efter rundabordssamtalet kom kultur- och demokratiministern Amanda Lind fram och underströk att frilansperspektivet är viktigt. Bra! Så nu väntar vi på politisk verkstad och lagstiftning som står upp för också frilansars säkerhet, och för demokratin.

Mer information om mötet finns på regeringens hemsida.

Senast ändrad 26 februari 2020