Foto: Tor Johnsson

Bekymmersamt försök till politisk styrning av SVT och SR

Publicerad 21 februari 2020

Att ett parti ens kommer på tanken är bekymmersamt. Det skriver Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert efter Sverigedemokraternas begäran att kalla in chefer på SVT och Sveriges Radio till kulturutskottet. 

Det var igår som Sverigedemokraterna lämnade in en begäran till om att kalla in chefer på SVT och SR till kulturutskottet för att diskutera frågan om opartiskhet. Anledningen var att partiet hade synpunkter på innehållet i två olika program i SVT och SR. Kulturutskottet röstades ner förslaget, men det inträffade är ytterst allvarligt. Att ett parti ens kommer på tanken är bekymmersamt. 

Det finns en tydlig ordning för hur frågor om public service ska hanteras i riksdagen. 

1.    Det är under tiden som de nya sändningstillstånden arbetas fram som riksdagen har möjlighet att påverka bolagens inriktning och verksamhet. 
2.    Utöver den public service-dialog som ska genomföras någon gång under tillståndsperioden på sex år, ska inga politiker försöka styra public service-bolagen.

Public service är redan idag hårt styrt genom sändningstillstånden. Den myndighet som är satt att kontrollera att public service-bolagen lever upp till kraven i sändningstillstånden är Myndigheten för press, radio och tv. Dit kan vem som helst vända sig för att göra anmälan mot ett program.

Om man som politiker har synpunkter på innehållet i ett program får man göra som alla andra och anmäla det till granskningsnämnden – det gäller även Sverigedemokraterna i kulturutskottet.

Att public service kan bedriva fri och oberoende journalistik är a och o. Det är avgörande för att allmänheten ska behålla sitt höga förtroende för verksamheten. Det är också en hygienfaktor i en demokrati att politiken håller armlängdsavstånd från public service.

Ulrika Hyllert, Journalistförbundets ordförande 
 

Senast ändrad 26 februari 2020