Foto: Tor Johnsson

Debatt: Viktigt att förebygga etiska övertramp

Publicerad 25 oktober 2019

"Etiken inom journalistiken är viktig och central i flera avseenden", inleder Yrkesetiska nämndens ordförande Gert Lundstedt sitt svar på Pamina Falcks artikel på Svenska Dagbladets ledarsida om Yrkesetiska nämndens verksamhet. 

Här nedan kan du läsa hela svaret undertecknat Gert Lundstedt som publicerades på svd.se den 25 oktober:

Etiken inom journalistiken är viktig och central i flera avseenden, vilket vi glädjande kan se att Pamina Falck lyfter i sin artikel på Svenska Dabladets ledarsida. Däremot håller vi inte med om att Journalistförbundets yrkesetiska nämnd, Yen, saknar vilja, ambitioner och verksamhet. 
 
Precis som det beskrivs i artikeln har Journalistförbundets yrkesetiska nämnd två huvudsakliga uppdrag. Att behandla och fatta beslut kring anmälningar om överträdelser av de yrkesetiska reglerna inom journalistiken, och att bedriva och stimulera en yrkesetisk debatt. I likhet med Pamina Falck anser vi i Yen att vår rådgivande och utbildande verksamhet är den centralare delen av de två.
 
Yen existerar inte först och främst för att döma övertramp av reglerna, utan för att förebygga övertramp. Vi är ute på redaktioner, arbetsplatsklubbar och utbildningar där vi föreläser om och diskuterar yrkesetik. Vi utgör även ett etiskt bollplank till våra medlemmar. Vi svarar på samtal och mejl. 
 
Under augusti var jag till exempel i min roll som nämndens ordförande i Karlstad för att diskutera yrkesetik. Jag har besökt Bonniers arbetsplatsklubb och deltagit i en paneldebatt som Vetenskapsjournalisterna anordnade. I media har vi däremot inte varit lika synliga, vilket tas upp i gästledaren och det vill vi bli bättre på framöver.
 
För precis som Pamina Falck, vill vi att yrkesetiken ska bli mer synlig i debatten, såväl internt i mediebranschen som bland allmänheten. Till exempel domineras debatten om etik i medierna idag av diskussion om det som redan publicerats och sänts. Vi uppmanar utgivare och redaktionsledningar att skapa utrymmet för etiska diskussioner och eftertanke innan intervjuer och publiceringar, mitt i en allt mer tidspressad och nedbemannad arbetssituation. Vi kommer gärna och bidrar med vår kunskap och erfarenhet. 
 
Vi i Yen uppskattar att denna debatt väckts. Vi ser också utmaningar med att nå de mål vi har med verksamheten. Det handlar då inte bara om mer utrymme för diskussioner om etik och fortsatt tillgänglighet för råd och stöd, utan även att prioritera arbetet med information på vår hemsida. För journalistisk integritet och enskilda journalister som tar ansvar för yrkesetiken är avgörande för att allmänheten ska kunna känna förtroende för journalistiken.

Gert Lundstedt, ordförande Journalistförbundets yrkesetiska nämnd.

Senast ändrad 4 februari 2021