Foto: Tor Johnsson

Debatt: Oacceptabelt uttryckt av Joakim Lundell

Publicerad 31 oktober 2019

Efter att Medierna i P1 granskat en av Sveriges mest kända influensers, Joakim Lundell, skriver Ulrika Hyllert i en debattartikel om vikten av granskande journalistik och varför det är oacceptabelt att uttrycka sig som Joakim Lundell gör om journalister. Följande text publicerades i tidningen Journalisten den 31 oktober. 

Att vara journalist innebär ofta att inte bli omtyckt. Det räknar vi inte heller med, då hade vi valt ett annat yrke. Ofta anser den som granskas att vinkeln borde varit annorlunda, att frågor ställts på fel sätt, att vi borde ägnat tiden åt någon helt annan granskning. I vårt jobb ingår att inte låta oss påverkas av det även om diskussion och kritik alltid ska vara välkommet. Journalistik ska tåla att diskuteras. Men den som granskas kan inte styra vad journalisten ägnar sin tid åt eller vilka frågor som ställs, det är en grundläggande princip. Vi som journalister arbetar hela tiden med att upprätthålla en god yrkesetik och stå för en trovärdig journalistik där det inte finns plats för påtryckningar utifrån. Ibland blir den som granskas arg och upprörd, det är förståeligt. Men oavsett vilka känslor en granskning väcker räknar vi med att vårt arbete accepteras och att vi blir bemötta på ett sätt som inte innebär hat eller leder till kränkningar och hot. 

I helgens sändes det mediegranskande programmet Medierna i P1. I ett av reportagen granskas en av Sveriges mest kända youtubers och influensers Joakim Lundell. Han fick för oss i mediebranschen helt självklara frågor om etiska avvägningar, arbetsmetoder och medieetik. Det är självklart att alla delar av ett samhälle kan granskas men om journalistkåren ska vara självkritisk så är det sammanhang Joakim Lundell befinner sig i extremt underbevakat utifrån hur stor spridning och påverkan det har.

Det anmärkningsvärda är att Joakim Lundell överhuvudtaget inte verkar förstå att han kan få kritiska frågor och att det inte är upp till honom hur de formuleras. Dessutom uttrycker han sig på ett helt oacceptabelt sätt om journalister. Vi räknar som sagt inte med att bli omtyckta, men när en av Sveriges mest inflytelserika personer bland unga personer kallar en journalist för råtta och ännu mer graverande saker måste vi säga ifrån. När en känd programledare som Joakim Lundell uttrycker offentligt hat mot journalister förflyttas gränsen för vad som är okej att säga och leder oundvikligen till ökat hat och i förlängningen även till hot. Alla har ett gemensamt ansvar för samtalstonen i offentligheten och speciellt personer med inflytande och stora plattformar. 

Journalistik är en viktig del av demokratin och måste i vissa fall vara obekväm för att inte bli meningslös. Samtidigt ska journalistik kritiseras, diskuteras och utmanas för att hela tiden hållas så relevant och trovärdig som möjligt. Vi förväntar oss att även Joakim Lundell ska förstå detta och vi välkomnar en fortsatt diskussion om arbetsmetoder och etik i den sfär Lundell verkar. 

Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet

Senast ändrad 26 februari 2020