Foto: Tove Carlén

Ulrika Hyllert ny ordförande för NJF

Publicerad 6 september 2019

Journalistförbundet i Sverige tog i dag över ordförandeskapet för den Nordiska Journalistfederationen, NJF. "Både viktigt och hedrande", kommenterar Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert. Hon tar över ordförandeskapet efter finska Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. 

– Vi har många gemensamma frågor som förenar oss i de nordiska länderna. Det är väldigt värdefullt att utbyta erfarenheter med varandra. Inom NJF kan vi bland annat lyfta yrkesfrågor, mediepolitik, fackliga frågor och internationellt samarbete, säger Ulrika Hyllert.

Ordförandeskapet för Nordiska Journalistfederationen är rullande mellan Journalistförbunden i Danmark, Norge, Finland och Sverige. Under det svenska ordförandeskapet kommer möten inom NJF bland annat ske i Sverige. Journalistförbundets internationella sekreterare Tove Carlén blir NJF:s generalsekreterare under ordförandeskapet. 

Fokus på hot och hat

Bytet av ordförandeland ägde rum i dag vid NJF:s möte, som pågått sedan i onsdags i Helsingfors. Ett möte där de nordiska journalistförbunden har fokuserat på hot och hat mot journalister och det internationella samarbetet i den europeiska och den internationella journalistfederationen.  

– Villkoren för journalistik, pressfrihet och yttrandefrihet är för viktiga för att inte samarbeta kring. Vi blir också ett bättre och starkare förbund när vi kan lära av fackliga kollegor som vi har mycket gemensamt med, både framgångar och svårigheter. Till exempel har vi nytta av att veta mycket om den strejk som ledde till stora framgångar i Norge för ett par år sedan eller hur finska frilansar organiserat sig för att genomföra en tillfällig bojkott, säger Ulrika Hyllert. 

Det svenska ordförandeskapet för den Nordiska Journalistfederationen, NJF, pågår fram till hösten 2021.

För mer information och kommentarer, kontakta:

Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet och ordförande NJF

Tove Carlén, internationell sekreterare Journalistförbundet och generalsekreterare NJF

Senast ändrad 26 februari 2020