Angående journalisten Kurdo Baksi

Publicerad 16 september 2019

Varken Kinas ambassad eller vi som är företrädare för pressfrihetsorganisationer i Sverige ska bestämma vad som ska publiceras i vårt land, skriver Journalistförbundet, Svenska PEN och Sveriges Författarförbund i ett brev till Kinas ambassad i Stockholm efter att ambassaden bland annat skrivit att en erkänd svensk journalist inte är värdig att diskutera demokrati. 

Följande brev har skickats till Kinas ambassad den 16 september 2019. Brevet är undertecknat av Grethe Rottböll, Sveriges Författarförbund, Jesper Bengtsson, Svenska PEN och Ulrika Hyllert, Journalistförbundet.

Sveriges Författarförbund, Svenska PEN och Journalistförbundet har tagit del av det som Kinas ambassad i Sverige skrivit angående journalisten och författaren Kurdo Baksi. I Sverige har vi yttrandefrihet och representanter för Kinesiska ambassaden har rätt att fritt uttrycka sin åsikt. Vi har rätt att uttrycka vår. Yttrandefrihet är en förutsättning för demokrati.

På ambassadens hemsida står det bland annat att läsa om Kurdo Baksi: ”(he) is not worthy of discussing democracy or rule of law at all”. Vi kan inte stå och se på när Kinas ambassad skriver att en erkänd svensk journalist inte är värdig att diskutera demokrati.
 
Fallet med den frihetsberövade svenska medborgaren Gui Minhai visar med all önskvärd tydlighet att det som behövs i Kina är just diskussioner om demokrati och rättsstatens principer. Att frihetsberöva någon utan rättegång strider mot de mänskliga rättigheterna. Att Gui Minhai ska friges har högsta prioritet för alla våra organisationer och vi kommer fortsätta arbeta för att få hem Gui Minhai.
 
En annan diskussion rör folkgruppen Uigurer. Sverige och andra länder har riktat stark kritik mot Kina för hur landet behandlar Uigurer. Uigurer som kommer till Sverige beviljas idag asyl på grund av den allvarliga situationen för dem i Kina.
 
Ambassaden skriver också att de hoppas att ”relevant” svensk media inte ska ge Kurdo Baksi en plattform. I Sverige har vi fria medier. Varken Kinas ambassad eller vi som är företrädare för pressfrihetsorganisationer i Sverige ska bestämma vad som ska publiceras i vårt land. Det är det som är definitionen av fri och i våra ögon ”relevant” media.


 

Senast ändrad 26 februari 2020