Foto: Theresia Viska

Petteri Flanagan Karttunen – ny kommunikationsansvarig

Publicerad 29 mars 2019

Hej Petteri Flanagan Karttunen, som i förra veckan började arbeta som kommunikationsansvarig på Journalistförbundet.

Vad ska du göra på Journalistförbundet?

– Jag är ansvarig för Journalistförbundets kommunikation, både strategiskt och operativt. I min roll svarar jag bland annat på frågor från journalister, planerar våra olika aktiviteter, är ansvarig för förbundets digitala kanaler och är chef för kommunikationsavdelningen. Jag vill kunna lyfta förbundets prioriterade frågor, både fackligt och utifrån de yrkesfrågor som finns i mediebranschen. Även visa på värdet av ett medlemskap och arbeta för att vi ska bli fler medlemmar.

Vem är du?

– Jag är nybliven 40-åring, bor i Stockholm med min man. Jag har det senaste året jobbat med kommunikationen för TCO men har en bakgrund som journalist. Arbetade bland annat 13 år på SVT i nyhets- och programverksamheten som reporter, programledare och redaktör. Jag var även fackordförande för Journalistförbundet på SVT under flera år och suttit som ledamot i både förbundsstyrelsen och Journalisternas a-kassa. Så jag har funnits med på olika nivåer inom förbundet och träffat många medlemmar och förtroendevalda. Erfarenhet jag kommer ha nytta av nu i min nya roll. Det känns kul.

Vilka utmaningar finns i att kommunicera med målgruppen journalister?

– Vi lever och har länge levt i en tid med otrygga jobb och ekonomiska utmaningar i branschen. Det här gör att vi i förbundet behöver vara tydliga, relevanta och nära journalisterna och alla andra i mediebranschen som är eller kan bli medlemmar i förbundet. Och här finns en stor utmaning i att hinna med, när allt går så fort. Vi behöver fortsätta berätta att vi gör bra saker, hjälper medlemmar och tar fajten. Vi får inte glömma att lyfta goda exempel. Mediebranschen är inte bara svart och problemfylld, utan på många sätt även fantastisk att vara en del av och arbeta i.

Kontakta Petteri:
petteri.flanagan.karttunen@sjf.se
070-199 27 63

Senast ändrad 28 februari 2020