Förändrade medlemsavgifter från 1 juli

Publicerad 21 juni 2018

Den 1 juli ändras medlemsavgifterna till Journalistförbundet, efter beslut på kongressen i april 2018.

Om du betalar via autogiro dras de nya avgifterna automatiskt, du behöver inte göra några förändringar.

Du som betalar dina avgifter via bankgiro, missa inte att vi har nya bankgironummer.

Avgifter till Journalistförbundet bankgiro 5270-1604. Avgifter till Servicebolaget bankgiro 5270-1786.

Vill du kontrollera eller ändra de inkomstuppgifter vi har registrerade för dig gör du det enklast på Min sida.

Anställda medlemmar

För anställda medlemmar minskas antalet steg i avgiftstrappan från sexton till fem. Avgifterna baseras på din månadsinkomst. Lägsta avgift höjs till100 kr per månad och högsta avgift är oförändrad 355 kr per månad.

Till medlemsavgiften tillkommer en premie för inkomstförsäkring som är obligatorisk för alla medlemmar som också är medlemmar i en a-kassa och uppfyller villkoren i inkomstförsäkringen och eventuellt en klubbavgift.

Här finns mer information om de nya avgifterna för anställda medlemmar.

Frilansmedlemmar

Medlemmar i Journalistförbundet Frilans betalar sin avgift i två delar. En avgift till förbundet där du är medlem som privatperson och en avgift till Servicebolaget där du är medlem som egenföretagare. Avgiften till Servicebolaget är avdragsgill. Båda avgifterna är obligatoriska. Efter avdrag är frilansarnas avgift lika stor som anställda medlemmar.

Även frilansarnas avgiftstrappa minskas från sexton steg till fem med höjd lägsta avgift och oförändrad högsta avgift.

Till medlemsavgiften tillkommer en premie för inkomstförsäkring som är obligatorisk för alla medlemmar som också är medlemmar i en a-kassa och uppfyller villkoren i inkomstförsäkringen och eventuellt en klubbavgift.

Här finns mer information om de nya avgifterna för frilansmedlemmar.

Seniormedlemmar

Medlemsavgiften för pensionärer är efter beslut på Journalistförbundets kongress 100 kr per månad från och med 1 juli. Den som varit medlem i Journalistförbundet i 50 år blir automatiskt hedersmedlem och betalar ingen avgift alls till förbundet. Beräknas från inträdesdatum.

Autogiro är ett enkelt och smidigt sätt att sköta inbetalningarna – då slipper du inbetalningskorten och pengarna dras automatiskt från ditt konto. För dig som betalar medlemsavgiften via bankgiro tillkommer faktureringsavgift på 10 kronor per avi.

Här finns mer information om de nya avgifterna för seniormedlemmar.

Studerandemedlemmar

Medlemsavgiften för journaliststudenter mer än halveras från 50 kr per månad till 250 kr per tolv månader (det vill säga från 600 kr per år till 250 kr).

Avgiften betalas från och med 1 juli för tolv månader i förskott. Det innebär att studerandemedlemmar får en avi på 250 kr plus 10 kr fakturaavgift i början av juli 2018. Om du betalar via autogiro dras 250 kr från ditt konto i slutet av juli.

Senast ändrad 23 mars 2020