Motioner till kongressen

Vad ska Journalistförbundet prioritera de kommande åren? Du bestämmer förbundets framtid!

Alla medlemmar, klubbar, sektioner, riksklubbar och intresseföreningar har rätt att skicka in motioner till kongressen om hur Journalistförbundet ska arbeta och vilka frågor förbundet ska driva. Motionen måste innehålla en eller fler så kallade att-satser som gör det tydligt vad det är motionären vill att kongressen ska besluta om.

När du är inloggad här på sjf.se klickar du här för att komma vidare till motionshanteringssystemet. Där kan du skicka in en eller flera motioner. Du kan, när du har fått inloggningsuppgifter till motionshanteringssystemet, redigera motionen ända fram till att du skickar in den. Ange i motionen om du skickar in den tillsammans med eller för din klubbs/sektions/riksklubbs/intresseförenings räkning.

Sista dagen för att skicka in motioner är 18 augusti.

Senast ändrad 1 april 2021