Motioner till kongressen

Vad ska Journalistförbundet prioritera de kommande åren? Du bestämmer förbundets framtid!

Tyvärr kan du inte längre skicka in motioner till Journalistförbundets kongress 2021.

För mer information, kontakta:
Petteri Flanagan Karttunen, kommunikationschef Journalistförbundet, pfk@sjf.se

Motionerna med yttranden hittar du på sjf.se/kongress.

Senast ändrad 14 september 2021