Undersökning: Så tänker framtidens journalister

Publicerad 24 februari 2023

Journalistförbundet har genomfört en enkät, där vi frågade förbundets studentmedlemmar om hur de ser på mediebranschen framåt. Och det finns hopp för framtiden! De tillfrågade har dock en del krav att ställa på arbetsgivarna ...

Framtidens journalister vill bidra till en bättre värld, har en långsiktig plan för att stanna i branschen och ser fram emot att ta sig an roliga, viktiga och utvecklande arbetsuppgifter. Granskande och fördjupande journalistik ligger högt i kurs. Det är en del av vad som framkommer i studentenkäten om mediebranschen. Den skickades ut till Journalistförbundets studentmedlemmar hösten 2022.

”Jag har blivit mer hoppfull inför stundande jobbsökande och ännu mer övertygad om att det är precis det här jag vill göra”, kommenterar en av studenterna i sitt frisvar.

124 personer i åldrarna 20-50 år svarade, av dem var 78 personer kvinnor. Medelåldern på de svarande var 29 år, medianen var 26. De svarande går på en lång rad olika universitet, högskolor och folkhögskolor, men de flesta av de svarande gick på JMG, Mittuniversitetet och Södertörns högskola. Även om bara en liten del av alla medlemmar svarade så var de som ändå gjorde det mycket ambitiösa i sina svar. Vi fick in mycket information, åsikter och idéer som vi sätter stort värde på!

Otrygghet blir ohållbart

Även om man ser fram emot sitt inträde i branschen så märks det att det finns stora farhågor om att det kan dröja innan man får en trygg anställning. Drygt hälften av de svarande i enkäten tror att de absolut kommer att få ett jobb efter utbildningen, men att det kanske inte kommer vara fast och att de kan komma att behöva flytta till en annan ort. Detta samtidigt som det i branschmedia talas om en brist på journalister. 

– Det går inte ihop. Nu måste medieföretagen inse att de behöver satsa hållbart på sin personal. Brist eller ej – för att kunna göra ett bra jobb och må bra behöver journalisterna trygga anställningsformer, acceptabel lönenivå och en god arbetsmiljö, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

"En skam för branschen"

Fler röster ur studentenkäten:

"Arbetsvillkoren är urusla. Bemanningsföretags-upplägget dämpar kreativitet och gör yrket oattraktivt. Osäkerheten huruvida vi har jobb de kommande månaderna försämrar vår psykiska hälsa." 

”Jag tycker att missbruket av lagen om anställningsskydd är en skam för branschen. Vi har ett jobb där vi ska berätta om oegentligheter och granska makten. Det är vårat demokratiska uppdrag. Samtidigt behandlar vi våra egna arbetstagare på ett sätt som LAS inte är till för. Jag tror att de osäkra anställningarna alltid skapar en dålig arbetsmiljö för en stor grupp journalister. Logiken i att en vikarie får gå och en ny anställs gång på gång är för mig mycket oklar. Här måste det ske en förändring för att människor ska våga, vilja och orka satsa.”

Ulrika Hyllert hoppfull

Men kanske är det nu det vänder? Mediearbetsgivarna behöver mer personal, med rätt kompetens, framöver. Och de blivande journalisterna som snart kommer ut i arbetslivet laddade med kompetens från sina journalistutbildningar – de kommer att kunna ställa krav. Enligt Ungdomsbarometern har också unga idag en helt annan syn på vad som är rimligt än tidigare generationer. De kommer att välja bort arbetsgivare som inte erbjuder goda villkor och trygghet. Så det är hög tid för arbetsgivarna att börja erbjuda mer av den varan.

Ulrika Hyllert är hoppfull inför framtiden:

– Journalistförbundet har länge jobbat för att minska otryggheten i branschen, och egentligen tror jag att mediearbetsgivarna vill ungefär samma sak som vi. Men att det nu faktiskt börjar dyka upp en öppning för vi ska kunna gå varandra till mötes. Med gemensamma krafter kan vi göra branschen mer stabil.

Granska och bidra till en bättre värld

De flesta av de svarande, 38 procent, hade valt att studera journalistik för att de ville ”granska/rapportera om samhället, producera oberoende journalistik och bidra till en bättre värld”. Att många vill gräva och granska märks också i frågan om vad det är som lockar med att bli just journalist?”

”Jag vill lyfta de röster som inte alltid når fram och framförallt i mer nyanserade sammanhang. Även granska organisationer/företag/etc som exploaterar, skadar eller bedriver olaglig verksamhet på bekostnad av andra”, skriver en student.

Många dras till yrket också för att det verkar vara omväxlande, roligt, spännande, kreativt, socialt och viktigt.

Alla stannar inte i yrket 

30 procent av de svarande tror att de kommer att jobba med journalistik i någon form under större delen av sitt yrkesliv (mer än 20 år). 27 procent tror på 10-20 år i branschen och 23 procent tror på 5-10 år. Så de flesta tänker sig alltså att de ska vara journalister länge, men värt att ta i beaktande är, att en av fem tänker att de kommer byta yrke efter bara 5-10 år.

Viktigt ha kul och utvecklas

På frågan om vad som är viktigast att en arbetsgivare erbjuder, var dessa fyra populärast:

  1. Roliga, viktiga och utvecklande arbetsuppgifter (76 procent)

  2. Fast anställning, kollektivavtal och tjänstepension (57 procent)

  3. Hälsosam arbetsmiljö med lagom stressnivå (40 procent)

  4. En lönenivå som ger mig goda ekonomiska förutsättningar (36 procent)

Senast ändrad 24 februari 2023