3 viktiga artiklar i upphovsrättsdirektivet

Publicerad 23 april 2021

Arbetet med att implementera det europeiska upphovsrättsdirektivet i svensk lagstiftning pågår, men vad är viktigast för oss i mediebranschen? Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf listar topp tre. 

Det var i april 2019 som EU:s ministerråd röstade igenom det europeiska upphovsrättsdirektivet, även kallat DSM-direktivet. Beslutet innebar att samtliga medlemsländer fick i uppdrag att implementera direktivets bestämmelser i nationell lagstiftning. 

Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf följer och arbetar med att påverka implementeringen av direktivet i syfte att lyfta våra medlemmars villkor och behov. Dessa tre frågor är mest prioriterade för Journalistförbundet:
 
Artikel 15 (ensamrätt för presspublikationer) 
En reglering bör införas som omöjliggör för tech-jättarna, till exempel Google att spela ut olika medieföretag mot varandra, förslagsvis  genom att en reglering införs i Sverige som innebär att avtal mellan medieföretag och techjättar endast kan komma till stånd genom en kollektiv förvaltningsorganisation. Dessutom är det viktigt att den andel av inkomsterna från tech-jättarna som ska tillkomma upphovsmän på samma sätt ska kunna ske genom en kollektiv förvaltningsorganisation. 
 
Artikel 17 (regler om videodelningstjänster)
Videodelningsplattformar som YouTube har mycket stora inkomster från den musik och de filmer, som användarna lägger ut på dessa plattformar. Det är viktigt att det i svensk rätt införs en reglering som såväl tillgodoser det upphovsrättsliga behovet – att plattformarna delar med sig av sina inkomster – liksom att ta höjd för det stora behovet av att  enskildas egna filminslag inte på felaktiga grunder raderas.
 
Artikel 18 (regler om enskilda upphovsmäns avtal)
Oavsett vilka avtal som upphovsmän, som till exempel frilansare, ingått med enskilda medieföretag ska ersättning utgå till upphovsmannen för texter/bilder i proportion till omfattningen på användningen. Avtal som innebär att ett engångsbelopp ska utgå för en omfattande användning ska inte anses  giltiga. Medieföretag ska också åläggas en omfattande rapporteringsskyldighet om hur material används. 

Senast ändrad 27 april 2022