Outsourcad journalistik

I många produktionsbolag är tillfälliga anställningar norm. Arbetsförhållandena kan vara tuffa, och reglerna oklara. Kollektivavtal är långt ifrån självklart, och ses i delar av branschen som otänkbart.

Det framgår av Kent Wernes rapport "Outsourcad journalistik" (pdf nedan), den tredje rapporten i Journalistförbundets serie om otryggheten i mediebranschen. Rapporten visar också att de stora mediehusen outsourcar allt mer till externa bolag. I takt med att mer har outsourcats har mediehusens lönelistor krympt, och en del av de anställda som tvingats bort jobbar i stället för underleverantörer. Och allt fler nyutbildade journalister börjar jobba direkt för produktionsbolag och contentbyråer. Men under vilka villkor?

Se seminariet från den 11 maj 2016 där "Outsourcad journalistik" presenterades:

Medverkande: Kent Werne, författare och journalist, Roger Dackegård, ordförande Radioproduktionsbolagen, Ulrika Hyllert, ordförande för journalistklubben vid Sveriges Radio, Charlott Richardson, vd Medieföretagen. Moderator: Petteri Karttunen, reporter SVT och då styrelseledamot i Journalistförbundet.

Du hittar övriga rapporter i Journalistförbundets serie om otryggheten i mediebranschen här.

För mer information, kontakta Journalistförbundets arbetsgrupp:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, jn@sjf.se
Katarina Dahlskog, förbundsjurist Journalistförbundet, kd@sjf.se

Senast ändrad 19 mars 2020