Stöd

Publicerad 17 maj 2018

Att bli arbetslös behöver inte innebära slutet på din tid som journalist. Det finns många sätt att komma tillbaka till yrket. Här tipsar vi om vilken hjälp du kan få från Arbetsförmedlingen och från Trygghetsrådet.

Arbetsförmedlingen

Som arbetslös kan man få råd och hjälp från Arbetsförmedlingen. Det finns också en speciell del anpassad för kulturarbetsmarknaden: Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Som journalist kan du bli inskriven på två sätt: du har gått på någon av de godkända utbildningarna. Har du ingen utbildning i botten eller om det var mer än tre år sedan du gick den gäller det istället att du under de tre senaste åren har:

  • Huvudsakligen arbetat inom yrket genom återkommande professionella engagemang eller
  • Haft andra avlönade uppdrag som visar att du har varit yrkesutövande inom journalistiken.

Arbetsförmedlingen Kultur Media är uppdelad i tre regioner och du ansluta dig till deras digitala servicecenter eller i vissa fall få en handläggare du träffar. Oavsett vilket kan du få hjälp med många grundläggande saker: vässa ditt CV, vanliga frågor på anställningsintervjun och andra typer av hjälp på vägen. Det finns både poddar och webbinarium med olika former av guider. Man kan också få hjälp med yrkesvägledning, yrkesbreddning och i vissa fall arbetsmarknadsutbildningar.

Läs mer om vilken typ av hjälp just du kan få på Arbetsförmedlingen Kultur Medias hemsida.

TRR

Har du blivit uppsagd från en fast tjänst kan du också vända dig till Trygghetsrådet (TRR). Det  är en stiftelse som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK och målet är att du ska få komma vidare till ett nytt jobb eller starta ett eget företag.

För att få ta del av TRR:s utbud måste du bland annat ha arbetat i minst tolv månader under en sammanhängande tid, inklusive uppsägningstiden, på ett TRR-anslutet företag och vara tillsvidareanställd vid uppsägningstillfället. Läs mer om vilka regler som gäller här

Via TRR kan du få hjälp på flera plan. De anordnar bland annat en mängd gruppaktiviteter, seminarier och webbinarium kring jobbsökning och hur man startar företag. Du får också en personlig rådgivare och har rätt till rådgivning i två år från första dagen utan anställning. Det finns också möjlighet att stötta dig ekonomiskt med eventuell kompetensutveckling för att kunna gå vidare i ditt nuvarande yrke eller till en ny yrkesroll.

Du som är över 40 år kan också ha rätt till avgångsersättning (AGE) som är ett ekonomiskt komplement till a-kassan. Läs mer här.

Senast ändrad 25 juli 2018