Bli meddelarskyddsambassadör!


Brinner du för att avslöja missförhållanden och missbruk av skattemedel?

Vill du att dina källor ska kunna känna sig trygga med att lämna uppgifter till dig?

Vill du se till att de företag vars medarbetare omfattas av meddelarskydd inte bryter mot lagen? 

Därför driver Journalistförbundet en kampanj om meddelarskydd just nu

Den 1 juli 2017 träder en ny lag om meddelarskydd för anställda inom offentligt finansierad vård, skola och omsorg i kraft.

Här förklarar Journalistförbundets expert hur den nya lagen fungerar:

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (regeringen.se)

1. Chefernas kunskap måste öka
Kunskapen, förståelsen och respekten för meddelarskydd och den nya lagen bland chefer i såväl offentlig sektor, som i de nya företag som berörs, är för dålig och måste öka. (Dessutom har också chefer rätt att meddela uppgifter.)

2. Anställda ska våga lämna uppgifter till media
Det är viktigt att de anställdas kunskap ökar, så att de känner trygghet i sin rätt att meddela uppgifter för offentliggörande till grundlagsskyddad media, utan att arbetsgivaren börjar eftersöka källorna.

3. Lagen bör på sikt gälla alla anställda
Vi vill visa ansvariga politiker värdet av att lagen utvidgas till all välfärdsfinansierad verksamhet. I förlängningen vill vi också att meddelarskyddet och efterforskningsförbudet bör gälla alla anställda, även i privat sektor. 

Vad gör en meddelarskyddsambassadör?

Som meddelarskyddsambassadör kan du bidra så mycket eller lite du vill. Vi är glada för allt stöd till kampanjen!

1. Sprid innehåll från kampanjen
Vi kommer under våren att ta fram mycket innehåll om meddelarskydd för att höja kunskapsnivån och skapa engagemang för frågan. Håll utkik i våra sociala medier. Dela innehållet via mejl, sociala medier eller vid fikabordet. Du kan börja med denna länk om vad som gäller för offentligt anställda:

Offentligt anställd

2. Värva fler meddelarskyddsambassadörer
Tipsa personer som du tror är intresserade av att bli ambassadörer om kampanjen genom att tipsa om denna sida, www.sjf.se/meddelarskydd.

3. Dela med dig av intressanta exempel på när det har gått bra och dåligt
Har meddelarskyddet bidragit till viktiga avslöjanden? Eller har du upplevt att en chef inom offentlig sektor varit totalt okunnig om meddelarskyddet? Kanske har du mött potentiella källor som varit rädda på grund av felaktig information om sina rättigheter? Mejla dina exempel till jacob.lapidus@sjf.se.

4. Håll snabbskolan om meddelarskydd under Almedalsveckan
Ska du åka till Almedalen i sommar? Kommer du att ha 10 minuter över? 

För dig som närvarar i Visby under veckan har vi satt ihop ett paket som visar hur du kan hjälpa till. Här finns mer info om vad du kan göra.

Till vår hjälp har vi också medlemmar ur Journalistförbundets Gotlandsdistrikt.