Hot och hat hotar demokratin

Cirka 30 procent av Sveriges journalister har hotats under de senaste 12 månaderna. Hela två tredjedelar har fått motta nedsättande kommentarer.

Detta visar Journalistförbundets senaste undersökning om hot mot journalister, gjord i samarbete med Göteborgs universitet. Läs mer om undersökningen här.

Hot mot journalister är ett hot mot demokratin.

Men det är också ett arbetsmiljöproblem. Vi har samlat all information om hot mot journalister här.

Vill du veta mer?
Ta kontakt med jurist Tove Carlén, tc@sjf.se eller arbetsmiljöombudsman Anna Häggblom aha@sjf.se.