Yttrandefrihetsgruppen

Yttrandefrihetsgruppen bevakar yttrande-, tryckfrihets- och offentlighetsfrågor. Vi ordnar debatter och seminarier, uppvaktar politiker med mera och samarbetar med förbundsstyrelsen.

I gruppen sitter:
Stephen Lindholm, ordförande; reporter på Kommunalarbetaren, LO Mediehus AB, och ledamot i förbundsstyrelsen
Ulrika Hyllert, SR, ledamot i förbundsstyrelsen
Jack Werner, frilans
Lena ten Hoopen, SVT
Anders Thoresson, frilans
Olle Wilöf, upphovsrättsjurist, Journalistförbundet
Tove Carlén, jurist, Journalistförbundet, sekreterare i gruppen

Har du frågor eller tips om öppenhet, hör av dig till yttrandefrihetsgruppen genom att skicka ett mail till sekreteraren Tove Carlén, tc@sjf.se

Gruppen ska i samråd med förbundsstyrelsen

- driva yttrandefrihets-, öppenhets- och offentlighetsfrågor i enlighet med Journalistförbundets syn på journalistikens roll i det demokratiska samhället

- anordna debatter, seminarier, hearingar etc och granska hur yttrandefriheten och öppenheten fungerar i praktiken samt på annat sätt aktivt föra ut förbundets policy i öppenhetsfrågor

- påverka politiker och andra beslutsfattare att motverka utökad sekretesslagstiftning och att de verkar för att öppenhet och yttrandefriheten förstärks

- medverka i och initiera debatt om öppenhets- och yttrandefrihetsfrågor inom EU.

 

 

Taggar: yttrandefrihet