Vad kostar det att få ut handlingar?

De första nio kopiorna av en kopia på en handling är gratis. Från och med den tionde sidan kostar det 50 kronor och därefter två kronor per sida. Detta är huvudregeln. Sedan kan myndigheten ha egna taxor, men bara om det finns särskilda skäl.

Myndigheten skall, när avgift tas ut, samtidigt ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.

Myndigheten är inte skyldig att lämna ut material digitalt, men kan göra det om man vill. Vad ett digitalt utlämnande får kosta är inte reglerat exakt i avgiftsförordningen.

Vill du veta mer kontakta Tove Carlén, jurist och ombudsman, tc@sjf.se eller 070-267 65 77

Uppdaterat 2016-06-22/PT