Så får du ut handlingar från myndigheter

Här har vi samlat några tips till dig som vill ha ut handlingar från offentliga myndigheter.  

Det kan bli lättare att få ut handlingar i elektronisk form.

Informationshanteringsutredningen föreslår att utgångspunkten ska vara att handlingar ska kunna lämnas ut i elektronisk form. Det gör det lättare att bedriva granskande och undersökande journalistik. Informationshanteringsutredningens förslag heter Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) och handlar i första hand om hur myndigheter ska behandla information och personuppgifter mellan myndigheter. Läs mer här  (sid 708)

 

TF betyder Tryckfrihetsförordningen och YGL Yttrandefrihetsgrundlagen. Förutom lagtexthänvisningarna till respektive avsnitt, kan du hämta hem TF 2 kap om handlingars offentlighet. Båda lagarna är indelade i kapitel och paragrafer. TF 1:2 betyder därför Tryckfrihetsförordningen, kapitel 1, paragraf 2.

Vad är en myndighet när det gäller offentlighetsprincipen?
• statliga myndigheter som till exempel Socialstyrelsen,
• riksdagen, 
• beslutande kommunal församling, 
• kommunala nämnder, 
• motsvarande beslutsinstanser inom landstingen, 
• kommunala aktiebolag och andra bolagsformer där kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande, vilket i de flesta fallen innebär över hälften av aktierna eller rösterna. (Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 2:3) 

Här gäller inte reglerna om handlingsoffentligheten i TF:
• statliga bolag
• entreprenadföretag som utför arbete åt stat, kommun och landsting
• privata näringslivet

Du kan också få råd och tips hos offentlighetsjouren på FOJO.
Läs mer här.

Vill du veta mer kontakta Tove Carlén, jurist, tc@sjf.se

Uppdaterad 2016-06-22/PT

Taggar: yttrandefrihet