Yrkesetisk debatt

Journalistförbundet arbetar kontinuerligt med att stimulera och driva yrkesetisk debatt. Nedan har vi samlat ett urval av Journalistförbundets förslag, seminarier och debattinlägg kring medieetik. 

Vill du diskutera etik på din redaktion, klubb eller i andra sammanhang så kan ordförande i YEN, etikombudsmannen eller enskilda ledamöter i nämnden delta kostnadsfritt med föreläsning, deltagande i paneldiskussion eller annat. Kontakta Yrkesetiska nämndens sekreterare Justus Bennet, jb@sjf.se, 08 613 75 03, eller via förbundets postadress Box 1116, 111 81 Stockholm.

April 2016

Under rubriken ”Nu måste vi prata om textreklam!” arrangerade Pressens Samarbetsnämnd ett seminarium i Journalisternas hus
Vi har riktlinjer om textreklam, men hur hanterar vi frågan i praktiken? Kan vi, vill vi, vågar vi, diskutera detta i en tid när vi samtidigt vet att affären är pressad? Hur förhåller vi oss till annonsörer och läsare? Vad händer med trovärdigheten om det – medvetet eller omedvetet – sker en sammanblandning av journalistiken och de intressen vi ska granska?
Lyssna på seminariet "Nu måste vi prata om textreklamen!" i Journalistpodden #78 (mp3)
Medverkande: Pia Ljungkvist, chefredaktör Aller Media, Niclas Breimar, tidigare chefredaktör Mitti-tidningarna, Helene Petersson, riksdagsledamot Socialdemokraterna, Martin Schori, journalist och författare, Caroline Cederquist, nyhetschef DN Stockholm.
Moderator: Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman
 

Under Mediedagarna i Göteborg arrangerade Pressens samarbetsnämnd ett seminarium på temat ”Kränkt i spalterna – då, nu och i framtiden”

Samma år som tryckfriheten fyller 250 år hundraårsjubilerar pressens självsanering. På senare år har anmälningarna mot etiska övertramp ökat kraftigt. Allmänhetens pressombudsman, PO, lät under seminariet publiken själv döma i några knepiga fall. Detta följdes upp med en paneldiskussion om självsaneringens betydelse för att behålla allmänhetens förtroende och hålla lagstiftarna borta från att begränsa det fria ordet.
Medverkande: Ola Sigvardsson, Allmänhetens pressombudsman, Karin Lennmor, chefredaktör Svensk Damtidning, Cecilia Krönlein, chefredaktör Göteborgs Posten, Ulrica Widsell, Journalistförbundets yrkesetiska nämnd, Fredrik Wersäll, ordförande i Opinionsnämnden.
Moderator: Björn Häger, ordförande Pressens Samarbetsnämnd och Publicistklubben.

April 2015

Yrkesetiska nämndens arbete ifrågasätts nu av höga mediechefer som även öppet ser till att försvåra nämndens granskningar. Vi ledamöter i nämnden har förvånat lyssnat till den senaste tidens debatt i branschmedier.

Läs hela artikeln i Journalisten här:
Den som granskar måste tåla granskning (journalisten.se)

Mars 2015

Under Mediedagarna i Göteborg arrangerade Journalistförbundet ett seminarium på temat ”Unga i media - vi pratar om dem men aldrig med dem”
Hur syns unga i dagens media? Är det vuxna som talar för dem eller får de föra sin egen talan? Ger vi en schablonbild av ungdomar idag? Slarvar vi bort en nyckelgrupp? Satsas det tillräckligt på att inkludera ungdomar i dagens mediekris? Journalistförbundet presenterar en undersökning om hur svenska medier behandlar unga i dagens Sverige.
Medverkande: Sandra Rönnsved, förbundssekreterare Ung Media,Ulrica Widsell, vice ordförande Journalistförbundet, Hanna Nyberg, reporter SVT Göteborg och Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen. Debattledare: Sara Carlsson, ombudsman Journalistförbundet.

MEG15: Unga i media – vi pratar om dem men sällan med dem

Juli 2014

Under Almedalsveckan arrangerade Journalistförbundet och tidningen Journalisten tre debatter:

1. Kan transparens ersätta etiken?

Säljer medieföretag ut sin journalistiska trovärdighet när de tillåter native advertising och textreklam? Eller är det ok så länge det görs med tydlig transparens, det vill säga att mediekonsumenten informeras om samarbetet mellan publicist och annonsör? Och hur långt kan argumentet med transparens gälla i den nya medievärlden?

Medverkande: Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen, Jan Helin, Publisher Aftonbladet, Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman, Anette Novak, vd för Interactive Institute Swedish ICT, Björn Häger, ordförande Publicistklubben. Moderator: Helena Giertta, chefredaktör Journalisten.

Journalistpodden: #33 Kan transparans ersätta etiken? (mp3)

2. Journalisters relation till politiker på sociala medier På Twitter och Facebook diskuterar politiker och journalister inte bara sakfrågor utan också musik, grillning, Let’s Dance och fotboll. Hur påverkar denna gemytliga stämning förtroendet för journalisterna och deras möjlighet att granska politikerna?

Medverkande: Ulrica Widsell, vice ordförande Journalistförbundet, Staffan Dopping, seniorkonsult K-Street Advisors, Ehsan Fadakar, debattchef Aftonbladet, Marie Grusell, medieforskare med fokus på politisk kommunikation och sociala medier, JMG. Moderator: Tove Carlén, jurist och ombudsman på Journalistförbundet.

Journalistpodden: #34 Journalistik och etik i sociala medier (mp3) 

3. Kan journalisterna stå emot PR-trycket?

Kommunikatörerna blir fler och PR-branschen växer. Detta tar politiker och andra opinionsbildare hjälp av för att få ut sina budskap. Samtidigt försvagas journalistiken. Uppsägningar, neddragningar och lagstiftning minskar journalistikens utrymme. Hur ska vi förhålla oss i denna nya medieverklighet, hur ska journalisterna stå emot trycket?

Medverkande: Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen, Hanna Olsson, samhällschef Aftonbladet, Ulrica Widsell, vice ordförande Journalistförbundet, Hans Gennerud, styrelseordförande Gullers Grupp. Moderator: Helena Giertta, chefredaktör Journalisten.

Journalistpodden: #36 Kan journalister stå emot PR-trycket (mp3)

Mars 2014

I samband med Mediedagarna i Göteborg anordnade Journalistförbundet ett seminarium om etiken i sociala medier. Vid årsskiftet 2013/2014 fick PO, allmänhetens pressombudsman, möjlighet att pröva konton på sociala medier som är knutna till tidningar. Panelen diskuterade också enskilda journalisters ansvar för att värna yrkesetiken på sociala medier.  PO, Ola Sigvardsson, deltog i debatten tillsammans med Ulrica Widsell, ordförande i Journalistförbundets yrkesetiska nämnd, Jan Helin, publisher på Aftonbladet, Yasmine El Rafie, utvecklingsredaktör för sociala medier på Sveriges Radio. Moderator: Tove Carlén, jurist och ombudsman på Journalistförbundet. Samtalet spelades in av SVT/UR.

Vem tar ansvar för etiken i sociala medier? (ur.se)

November 2013

Vari ligger journalistens personliga ansvar? Journalistförbundet och Sim(o), Institutet för mediestudier, arrangerar ett samtal om förhållandet mellan individen och det medieetiska systemet på Pressklubben i Stockholm måndagen den 11 november. Läs mer om seminariet här: https://www.sjf.se/nyheter/201310/panelsamtal-om-journalisters-yrkesetik

Juli 2013

Under Almedalsveckan anordnade tidningen Journalisten i samarbete med Journalistförbundet en debatt om skärningspunkterna mellan PR och journalistik, lobbying och marknadsföring. Journalistens chefredaktör Helena Giertta var moderator och medverkade gjorde Ulrica Widsell, ordförande för Journalistförbundets yrkesetiska nämnd, Fredrik Svedjetun, chefredaktör Dagens Media, Mats Olin, chef Timbro Medieinstitut, Anna-Karin Hedlund, ordförande Precis. Vi spelade in samtalet för Journalistpodden så att du kan lyssna på seminariet "Etik i medierna" i efterhand. 

Maj 2013

Förbundsstyrelsen lade fram ett förslag på hur gemensam medieetisk nämnd skulle kunna utformas. En ny gemensam medieetisk nämnd borde i ett första steg lägga fokus på att samordna anmälningsfunktionen. "Att bara behöva vända sig till en enda instans skulle öka allmänhetens förtroende för mediebranschens självreglerande etiska system", skrev Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling i ett debattinlägg i Medievärlden.

Mars 2013

Ulrica Widsell, vice ordförande för Journalistförbundet och ordförande i Yrkesetiska nämnden, skrev på SvD Brännpunkt att "yrkesetiken ska bli en tydligare och starkare del i det självreglerande etiska systemet. Medieföretag och redaktioner borde använda yrkesetiken och pressetiken som en kvalitetsstämpel." Läs hela debattartikeln "Yrkesetik en garant för kvalitetsjournalistik".

Oktober 2012

Journalistförbundet och Yrkesetiska nämnden anordnade ett heldagsseminarium om etiken i medierna tillsammans med Nordiska Journalistförbundet, NJF. Etikens betydelse för förtroendet för journalister och medier, etiken på nätet, ansvaret hos redaktioner och enskilda journalister, pressetiska system i Norden och mycket mer diskuterades. Se och lyssna på ett par av debatterna i efterhand:

Etiken på nätet. Att rapportera i flera olika kanaler, på olika plattformar och i sociala medier samtidigt ställer nya krav på dagens journalister. Hur upprätthåller vi trovärdighet och integritet i ett allt snabbare medieklimat? I panelen:Ola Sigvardsson, PO, Yasmine el Rafie, utvecklingsredaktör för sociala medier på Sveriges Radio och krönikör på Medieormen, Sus Andersson, frilansjournalist och ledamot i Pressens opinionsnämnd, PON samt ledamot i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, och Mia Karlsvärd, pressfotograf och ledamot i Yrkesetiska nämnden.

Trovärdighet till salu! Hotar kommersiella intressen den goda journalistiken? En paneldiskussion om textreklam, sponsrat medieinnehåll, uppdragsjournalistik och trovärdighet. Var ska vi sätta gränsen för att värna förtroendet för journalistiken? I panelen: Ina Lindahl Nyrud jurist på norska journalistförbundet, Jan Helin, publisher på Aftonbladet, Reklamombudsmannen Elisabeth Trotzig, samt Mia Lindqvist, programchef Nyhetsbolaget TV 4.

 

Vill du veta mer om Yrkesetiska nämndens arbete, kontakta nämndens sekreterare Tove Carlén, tc@sjf.se, mobil 070-267 65 77.

Uppdaterat 2016-01-05/TC