Tryggare journalistjobb

Den 7 februari 2018 släpptes "Tryggare journalistjobb", den sjätte och sista rapporten (pdf nedan) i Journalistförbundets serie om otryggheten i mediebranschen.

En stor del av rapporten handlar om framtiden. Hur kan otryggheten i mediebranschen minska? Vad kan facket göra för att värna medlemmarnas intressen i tider av försämrade förutsättningar? Hur kan Journalistförbundet verka för bättre villkor?

I de tidigare rapporterna har en rad rekommendationer lagts fram. I "Tryggare journalistjobb" lägger Kent Werne, författare till rapporterna, fram ett reviderat urval.

Se film om "Tryggare journalistjobb" där Kent Werne redogör angående otryggheten i mediebranschen och presenterar rekommendationer inför framtiden. Ledamöter i dåvarande förbundsstyrelse kommenterar även de fem tidigare rapporterna.

Medverkande: Kent Werne, författare och journalist. Från dåvarande förbundsstyrelse: Anna Flytström, Natacha López, Ulrika Hyllert, Marie Blomgren och Eddie Pröckl. Intervjuade av Petteri Flanagan Karttunen.

Läs övriga rapporter i Journalistförbundets serie om otryggheten i mediebranschen här.

För mer information, kontakta Journalistförbundets arbetsgrupp:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, jn@sjf.se
Katarina Dahlskog, förbundsjurist Journalistförbundet, kd@sjf.se

Senast ändrad 19 mars 2020