Omställningen

De senaste åren har många journalister förlorat sitt jobb i nedskärningar och omorganisationer. Vad händer med de som blir uppsagda och hur bra fungerar det stöd som erbjuds via omställningsavtalen?

Om detta handlar Kent Wernes rapport "Omställningen", den femte rapporten (pdf nedan) i Journalistförbundets serie om otryggheten i mediebranschen.

Se seminariet från den 23 maj 2017 där "Omställningen" presenterades:

Medverkande: Kent Werne, författare och journalist, Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv, Kristina Rådkvist, kanslichef PTK, Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet. Moderator: Petteri Karttunen, reporter SVT och då styrelseledamot i Journalistförbundet

Läs övriga rapporter i Journalistförbundets serie om otryggheten i mediebranschen här.

För mer information, kontakta Journalistförbundets arbetsgrupp:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, jn@sjf.se
Katarina Dahlskog, förbundsjurist Journalistförbundet, kd@sjf.se

Senast ändrad 19 mars 2020