Köparens marknad

Många journalister är otrygga på dagens arbetsmarknad. Statistik från SCB visade att 29,5 procent av Journalistförbundets medlemmar under 2014 var tillfälligt anställda eller frilansar.

− Redaktioner krymper, mer köps in och läggs ut. De tillfälliga jobben blir fler, bemanningsanställda och frilansar ersätter fast personal. Det varierar från område till område, från företag till företag, men den samlade effekten är ändå en utbredd otrygghet, säger Kent Werne, författare till rapporten "Köparens marknad".

− Det råder en köparens marknad som drivits fram av digitalisering, ökad konkurrens och ett växande inslag av marknads- och vinsttänkande. En situation där journalistkåren skiktas och där många journalister tillhör förlorarna, säger Kent Werne.

Rapporten (pdf nedan) är den första i en serie där Journalistförbundet undersöker otryggheten i mediebranschen. Målet är att presentera ett antal konkreta förslag till åtgärder som syftar till att minska otryggheten för journalister.

− Den första rapporten är en nulägesanalys som presenterar drivkrafterna bakom otryggheten i mediebranschen. Kommande rapporter djupdyker i olika problemområden och ska ge förslag på hur otryggheten för journalister kan minskas, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

Se seminariet från den 11 juni 2015 där "Köparens marknad" presenterades och otryggheten i mediebranschen debatterades:

Medverkande: Kent Werne, författare och journalist, Ulrica Widsell, då vice ordförande Journalistförbundet, Lennart Wiklund, styrelseordförande Medieföretagen, och Anna Flytström, bemanningsanställd i Schibsted Media och styrelseledamot i Journalistförbundet. Moderator: Petteri Karttunen, reporter SVT och då styrelseledamot i Journalistförbundet.

Läs mer om Journalistförbundets arbete för att minska otryggheten i mediebranschen här.

För mer information, kontakta Journalistförbundets arbetsgrupp:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, jn@sjf.se
Katarina Dahlskog, förbundsjurist Journalistförbundet, kd@sjf.se

Senast ändrad 19 mars 2020