Foto: Lena Koller
Många medlemmar i Journalistförbundet berättar om konstant stress, utbrändhet, uppgivenhet och en tystnadskultur där ingen vågar säga ifrån. Och otrygga journalister leder till sämre journalistik. Det förlorar alla på: den enskilde journalisten, medieföretaget, publiken, samhället och demokratin. Journalistförbundet arbetar långsiktigt med fokus på att minska otryggheten i mediebranschen.

På kongressen i oktober 2014 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta för att minska otryggheten. Den oberoende utredaren Kent Werne anlitades för att ta fram ett antal rapporter om olika områden där denna otrygghet finns, och även att utifrån dem ge förslag på hur förbundet kan göra för att minska otryggheten i mediebranschen.

Här nedan kommer du till de sex olika rapporterna, och kan även se när Kent Werne presenterade dem samt efterföljande paneldiskussioner.

Alla rapporter finns även samlande i ett dokument här (pdf). Förra förbundsstyrelsens kommentarer till otrygghetsrapporternas slutliga rekommendationer inför kongressen i april 2018 kan du läsa här (pdf) och förra förbundsstyrelsens rapport om kongressuppdragen 2014-2018 här (pdf). Du kan även se en film från när Kent Werne presenterade sina slutrekommendationer på kongressen 2018.

I sista rapporten, ”Tryggare journalistjobb”, sammanfattas alla rapporter och Kent Werne ger tolv ”nycklar” som han menar kan användas för att minska otryggheten i mediebranschen. I den filmen kommenterar även förra förbundsstyrelsen de tidigare rapporterna och arbetet utifrån dem.

Kontakta Katarina Dahlskog, förbundsjurist på Journalistförbundet, om du har frågor om vårt arbete kring otrygga jobb. E-post: kd@sjf.se