Det behövs tryggare jobb

Många medlemmar i Journalistförbundet berättar om konstant stress, utbrändhet, uppgivenhet och en tystnadskultur där ingen vågar säga ifrån. Och otrygga journalister leder till sämre journalistik. Det förlorar alla på: den enskilde journalisten, medieföretaget, publiken, samhället och demokratin. 

Journalistförbundet arbetar långsiktigt med fokus på att minska otryggheten i mediebranschen.

Här kommer snart mer information. Sidan är under uppbyggnad.

Kontakta Katarina Dahlskog, förbundsjurist på Journalistförbundet om du har frågor om vårt arbete kring otrygga jobb. E-post: kd@sjf.se