Så ska Yrkesetiska nämnden arbeta

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd tillsätts av Svenska Journalistförbundets styrelse.

 

Förbundsstyrelsen fastställer också nämndens arbetsordning. Du finner den som pdf här till höger på sidan.