Yrkesetiska nämnden

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN) har till uppgift att bedriva och stimulera en yrkesetisk debatt i samhället.  Nämnden ska också handlägga och fatta beslut om anmälningar som inkommer till nämnden och som gäller övertramp av de tretton yrkesetiska reglerna.

Nämnden består av en ordförande, tillika Journalistförbundets vice ordförande, yrkesverksamma journalister, en allmänhetens representant samt en sekreterare. 

Ordförande:
Ulrica Widsell, vice förbundsordförande (sjukskriven)

Ledamöter:
TF ordförande Sara Stenman, TV4 Nyhetsbolaget och ledamot i förbundsstyrelsen
Karwan Tahir, Sveriges Radio Örebro
Petra Jonsson, Gotlands Tidningar

Allmänhetens representant
Thomas Rolén, kammarrättspresident, Kammarrätten i Stockholm

Sekreterare:
Justus Bennet, Journalistförbundet


Kontakta nämnden
Om du vill anmäla en journalist till nämnden fyller du i webbformuläret här.

Du kan också anmäla per post till: 

Yrkesetiska nämnden 
Journalistförbundet 
Box 1116 
111 81 Stockholm

Eller via e-post till sekreteraren, Justus Bennet: jb@sjf.se

Anmälan via webben. Klicka här.