Mediebranschen har enats om ett nytt medieetiskt system

Mediebranschen, där i Journalistförbundet, har enats om att inrätta ett nytt medieetiskt system. Det nya systemet med en allmänhetens medieombudsman (MO) och en medieetisk nämnd (MEN) ska värna den personliga integriteten, omfatta publiceringar på alla plattformar och även göra det enklare för allmänheten.

Thomas Rolén blir allmänhetens representant i Yrkesetiska nämnden

– Jag ser fram emot att Thomas Rolén tar plats i nämnden och jag tror att han kommer att bidra i vårt arbete på ett mycket positivt sätt, säger Ulrica Widsell, ordförande i Journalistförbundets yrkesetiska nämnd.

Allmänheten får representant i Yrkesetiska nämnden

Inget klander för granskande intervju

Klandras för att inte ha svarat Yrkesetiska nämnden

Yrkesetiska nämnden klandrar journalist

En journalist klandras av Yrkesetiska nämnden. Journalisten använde sin jobbmail i kontakter med en butikskedja i samband med ett reklamationsärende efter ett privat TV-köp. TV-problemen blev samtidigt också ett case i ett jobbuppdrag. Journalisten var otydlig med när han agerade å ena sidan privat och å andra sidan i sin yrkesroll, vilket uppfattades som ett försök till påtryckning av butikskedjan. 

Dan Josefsson klandras inte för wallraffintervjuer

Yrkesetiska nämnden har prövat två anmälningar mot journalisten och författaren Dan Josefsson. De två anmälarna intervjuades i Dan Josefssons bok ”Mannen som slutade ljuga”. En av anmälarna intervjuades också med dold kamera i tv-dokumentären ”Kvinnan bakom Thomas Quick”. Anmälarna hävdar bland annat att intervjuerna förfalskats. Nämnden beslutade att inte klandra Dan Josefsson.

Tre journalister klandras för att inte ha besvarat Yrkesetiska nämndens frågor

Yrkesetiska nämnden har prövat anmälningar mot fyra journalister som alla arbetat med en större granskning på en tidningsredaktion. Nämnden beslutar att inte klandra en av journalisterna, som anmälts för att inte ha visat tillräcklig hänsyn vid en intervju. Tre journalister klandras för att de valt att inte svara på nämndens frågor i samband med anmälan. Klandret gäller enbart att de inte kommunicerat med nämnden. Journalisterna har hänvisat till ansvarig utgivare på redaktionen. 

Lunchsamtal om yrkesetik i Gävle

Bör det finnas yrkesregeler som tar upp hur journalister ska förhålla sig etisk i sociala medier? I vilka situationer är det okej att intervjua barn? Och måste journalister alltid kontakta barnets målsman innan intervjun publiceras? Det var några av de frågor som diskuterades när delar av Yrkesetiska nämnden besökte Gävle.

 

Ny etikombudsman på förbundet

Tove Carlén är från och med årsskiftet ny etikombudsman på Journalistförbundet. Tove har tidigare vikarierat på förbundet och är sedan i våras tillsvidareanställd som jurist och ombudsman på förbundet.
− Som etikombudsman kommer jag att svara på frågor från medlemmar och allmänhet som rör etik. Jag är också sekreterare i Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN). En viktig uppgift som YEN har är att bidra till en debatt på etikområdet, inte minst när det gäller yrkesetiken, säger Tove Carlén. 

Sidor