Mediebranschen har enats om ett nytt medieetiskt system

Mediebranschen, där i Journalistförbundet, har enats om att inrätta ett nytt medieetiskt system. Det nya systemet med en allmänhetens medieombudsman (MO) och en medieetisk nämnd (MEN) ska värna den personliga integriteten, omfatta publiceringar på alla plattformar och även göra det enklare för allmänheten.

Thomas Rolén blir allmänhetens representant i Yrkesetiska nämnden

– Jag ser fram emot att Thomas Rolén tar plats i nämnden och jag tror att han kommer att bidra i vårt arbete på ett mycket positivt sätt, säger Ulrica Widsell, ordförande i Journalistförbundets yrkesetiska nämnd.

Allmänheten får representant i Yrkesetiska nämnden

Inget klander för granskande intervju

Klandras för att inte ha svarat Yrkesetiska nämnden

Fel införa fotoförbud vid olycksplatser

Alarm Ambulansförbundet vill införa ett nytt brott kallat otillbörlig olovlig fotografering. Anledningen är att allmänheten allt oftare blir mycket närgångna och tar bilder vid olycksplatser.
− Det är ett stort problem om räddningspersonal inte kan utföra sitt arbete på grund av att allmänheten närgånget fotograferar olyckor. För journalister finns det tydliga etiska regler. En journalist ska visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag, och särskilt i samband med olyckor, säger Ulrica Widsell, vice ordförande för Journalistförbundet och ordförande för Journalistförbundets yrkesetiska nämnd.

Yrkesetiska nämnden: Den som granskar måste själv tåla granskning

Yrkesetiska nämndens arbete har ifrågasätts av höga mediechefer som även öppet ser till att försvåra nämndens granskningar. ”Vi är övertygade om att allmänhetens förtroende för vår yrkeskår försvagas ytterligare om inte enskilda journalister har ett eget etiskt ansvar. Den som granskar måste själv tåla granskning,” skriver ledamöterna i Yrkesetiska nämnden i en debattartikel i Journalisten.

Yrkesetiska nämnden klandrar journalist

En journalist klandras av Yrkesetiska nämnden. Journalisten använde sin jobbmail i kontakter med en butikskedja i samband med ett reklamationsärende efter ett privat TV-köp. TV-problemen blev samtidigt också ett case i ett jobbuppdrag. Journalisten var otydlig med när han agerade å ena sidan privat och å andra sidan i sin yrkesroll, vilket uppfattades som ett försök till påtryckning av butikskedjan. 

Dan Josefsson klandras inte för wallraffintervjuer

Yrkesetiska nämnden har prövat två anmälningar mot journalisten och författaren Dan Josefsson. De två anmälarna intervjuades i Dan Josefssons bok ”Mannen som slutade ljuga”. En av anmälarna intervjuades också med dold kamera i tv-dokumentären ”Kvinnan bakom Thomas Quick”. Anmälarna hävdar bland annat att intervjuerna förfalskats. Nämnden beslutade att inte klandra Dan Josefsson.

Etikmöte i Uppsala

Vilka konsekvenser får det för etiken när privatpersoner agerar pressfotografer vid olycksplatser? Det var en av de frågor som diskuterades när Journalistförbundets yrkesetiska nämnd hade etiksamtal i Uppsala.

Sidor