De får stipendier för utbildning och kompetensutveckling

Dessa personer fick Journalistförbundets Utbildning och kompetensutvecklingsstipendium juli – december 2018. Bland drygt 300 sökande har 125 personer valts ut och får dela på cirka tre miljoner kronor.

De får stipendier till Riva del Sole

Följande journalister har fått stipendier till Riva del Sole.

Sök kreativitetsstipendium i Aten

Stipendiet består av att under två veckor fritt få disponera ett rum i Ariane Wahlgrens författarhus i Aten under tiden 2 juli till den 31 december 2018. Ansök senast den 8 februari.

Sök stipendium för utbildning och kompetensutveckling

Journalistförbundet utlyser utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium för perioden juli – december 2018. Sista ansökningsdag är torsdagen den 1 februari 2018.

De får stipendier för utbildning och kompetensutveckling

Journalistförbundet har delat ut drygt 2,5 miljoner kronor i utbildning och kompetensutvecklingsstipendium för tiden januari – juli 2018 som 110 stipendiater får dela på. Drygt 300 personer hade sökt stipendiet i denna omgång.

Sök stipendier till Riva del Sole – senast den 19 december 2017

Journalistförbundet utlyser 20 stipendier till två veckors vistelse på Riva del Sole under perioden 7 maj till 24 september 2018.

De får Atenstipendiet för våren 2018

Franskastipendiater utsedda

Följande har fått språkstipendium för att studera franska i Aix-en-Provence i början av 2018.

Sök kreativitetsstipendium i Aten

Franska i Aix-en-Provence – sök stipendium

Sidor