Socialbidragsnivåer på arvoden hotar frilansjournalistiken

Stötta Journalistförbundets frilansdistrikt Frilans Riks arvodeskampanj "Rädda frilansen".

Webinar om social trygghet för frilansar

The European Federation of Journalists (EFJ) håller den 21 april klockan 12.00 ett webinar om social trygghet för frilansar. Webinaret hålls på engelska.

Strategi för stärkta frilansvillkor

Journalistförbundets styrelse har antagit en frilansstrategi som innehåller konkreta handlingsplaner för de viktigaste frågorna – arvoden, upphovsrätt och social trygghet.
− Frilansjournalisternas situation på arbetsmarknaden måste stärkas. Det ska vara självklart att de får skäligt betalt för sitt arbete, att deras upphovsrätt skyddas och att deras sociala skyddsnät förbättras, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.