Datorer, IT och utrustning

Du som är frilansmedlem i Journalistförbundet och ansluten till Servicebolaget hittar under denna avdelning omfattande information och hjälp när du har loggat in med dina medlemsuppgifter. 

Välkommen till Servicebolaget

Att vara frilans innebär visserligen frihet, men också många krav och skyldigheter. Servicebolaget hjälper Journalistförbundets frilansmedlemmar att göra vardagsbekymren mindre.

Som frilansmedlem får du tillgång till: