Thomas Rolén blir allmänhetens representant i Yrkesetiska nämnden

– Jag ser fram emot att Thomas Rolén tar plats i nämnden och jag tror att han kommer att bidra i vårt arbete på ett mycket positivt sätt, säger Ulrica Widsell, ordförande i Journalistförbundets yrkesetiska nämnd.

Allmänheten får representant i Yrkesetiska nämnden

Inget klander för granskande intervju

Klandras för att inte ha svarat Yrkesetiska nämnden

Behöver riktlinjerna mot textreklam ändras?

Pressens samarbetsnämnd har på initiativ från Journalistförbundet beslutat att förutsättningslöst se över gällande riktlinjer mot textreklam. För att detta ska kunna ske på bästa sätt är vi i behov av våra medlemmars medverkan. Tipsa oss om aktuella exempel på problematiska publiceringar senast den 15 september.

Nu ska konton på sociala medier prövas pressetiskt

Pressens Samarbetsnämnd har beslutat att de pressetiska prövningar som görs av Allmänhetens Pressombudsman, PO och Pressens Opinionsnämnd, PON, ska utvidgas till att omfatta även vissa konton på sociala medier. Det gäller de konton som är knutna till och kontrolleras av medier som redan prövas av PO och PON.
– Det är en viktig och glädjande modernisering av det pressetiska systemet, säger PO Ola Sigvardsson.

Kom på etikdebatt i Helsingborg

Det finns fortfarande platser kvar till etikdebatten på Café Krook i Helsingborg den 2 september. Hur värnar vi om yrkesetiken i tuffa ekonomiska tider? Hur kommer framtidens medieetiska system att se ut? Kan Journalistförbundets etiska regler bli ännu mer relevanta för dagens journalister? Kom och diskutera etik med Journalistförbundets yrkesetiska nämnd!

Yrkesetisk debatt

Journalistförbundet arbetar kontinuerligt med att stimulera och driva yrkesetisk debatt. Nedan har vi samlat ett urval av Journalistförbundets förslag, seminarier och debattinlägg kring medieetik. 

Riktlinjer mot textreklam

Gränsen mellan redaktionell text och annonser har blivit alltmer otydlig. Övertramp sker allt oftare. Många gånger av ren okunskap och andra gånger mer medvetet som till exempel genom sponsrat innehåll och kommersiella samarbeten. Den checklista som följer är tänkt som en vägledning att användas av redaktioner och enskilda journalister.

Yrkesregler

De tretton följande yrkesreglerna är tänkta att vara till stöd för journalister i sitt dagliga arbete på både redaktionen och ute på fältet och gäller oavsett om man är frilansjournalist eller anställd. Som medlem i Journalistförbundet förbinder du dig att alltid följa yrkesreglerna. Överträdelse av dessa regler kan anmälas inom tre månader från den aktuella händelsen till journalistförbundets yrkesetiska nämnd. 

Sidor